← Till Tidningen Global
Glöd · Debatt

Sverige måste reagera på situationen i Palestina

Israeliska trupper norr om Hebron.

DEBATT • Sveriges regering och det internationella samfundet måste reagera på den allvarliga och snabbt försämrade situationen i Palestina. Läget är alarmerande på flera områden:

I Gaza har nu Israels blockad varat i elva år och förhållandena för Gazas invånare är oacceptabla. Det är brist på allt – mat, el, vatten, skolor, sjukvård och bostäder. Nästan allt vatten är odrickbart. El finns bara några timmar per dag. Avloppssystemen läcker varje dag ut miljontals liter orenat vatten ut i Medelhavet. Enligt den palestinska människorättsorganisationen Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) i Gaza klassas i nuläget hälften av familjerna som fattiga. En tredjedel lever i extrem fattigdom, 70% är i behov av livsmedelshjälp för sin överlevnad. Arbetslösheten är i nuläget 53,9%, bland unga, 69% för män och 80% för kvinnor.

Sjukhusen saknar mediciner och utrustning för även basal vård. Svårt sjuka, även cancersjuka, vägras utresetillstånd för vård utanför Gaza. Sedan demonstrationerna mot avspärrningen började vid gränsen mot Israel i mars förra året har den israeliska armén skjutit ihjäl 254 obeväpnade palestinier medan många tusen har sårats – ibland med invalidiserande skador. Dödandet fortsätter, med nya offer varje vecka. Sedan Israel stoppat bistånd från Qatar hotar en total energikris med risk för stängning av flera sjukhus.

På det ockuperade Västbanken beslagtogs eller förstördes enligt FNs kontor för humanitära frågor (OCHA) under förra året 460 palestinska hus eller andra strukturer – en ökning med 10% mot året innan. Under december månad förstördes eller beslagtogs 39 hus vilket gjorde 56 personer hemlösa och påverkade 270 andra i större eller mindre grad. I As Simiya vid Hebron beslagtog armén ett par byggnader som använts som skola för 45 barn. Undervisningen sker nu i tält uppsatta av den palestinska skolmyndigheten. I nuläget lever 50 skolor på Västbanken, varav åtta i östra Jerusalem, under hotet att få hela eller delar av sina lokaler beslagtagna. Flera av de strukturer som ödelagts är finansierade med EU-bidrag.

Runt om på Västbanken ökar konfrontationerna mellan Israels armé och demonstranter. Det senaste året har 36 palestinier dödats, många fler skadats och fängslats. Illegala bosättare, understödda av israelisk militär gör razzior mot palestinska samhällen,förstör egendom och sågar ner olivträd. Sedan Israel i dagarna utvisat FN:s observatörer i Hebron, som varit på plats i över 20 år för att övervaka och dokumentera situationen, riskerar bosättarnas övergrepp mot palestinierna att öka. Just bosättarna i Hebron tillhör de mest militanta och rasistiska i bosättarrörelsen, och det var här deras hjälteförklarade martyr Baruch Goldstein den 25 februari 1994 mördade 29 bedjande muslimer i Abraham-moskén och skadade 125 andra.

I Jerusalem ökar nu attackerna mot det palestinska civilsamhället med ett antal demoleringsorder, bland annat i Al-Issawiya. Målet är uppenbarligen en judifiering av det ockuperade Östra Jerusalem för att omöjliggöra en tvåstatslösning med Jerusalem som gemensam huvudstad. Sammanlagt har under det gångna året 290 palestinier, varav 55 barn, dödats av israelisk militär medan över 26.000 sårats – i många fall med livslånga invalidiserande skador!  

Sedan Israels minister för inrikes säkerhet och strategiska affärer Gilad Erdan signalerat ”hårdare tag” mot palestinier i israeliska fängelser har våldet mot fångarna ökat dramatiskt. Den 21 januari stormades Ofer-fängelset av israeliska specialenheter som misshandlade över 100 fångar. Fångarna berövas nu normal ministandard vad gäller föda, sjukvård och kontakt med omvärlden. I nuläget sitter enligt den israeliska fängelsemyndigheten omkring 6 000 palestinier i israeliska fängelser, de flesta för att på olika sätt ha protesterat mot ockupationen. 203 av fångarna är barn och 494 satta i så kallat administrativt förvar – utan rättegång eller dom.. De flesta av barnen är dömda för stenkastning mot israeliska soldater och militärfordon.

Sveriges regering måste agera! Israels behandling av palestinier utgör svåra brott mot 4:e Genèvekonventionen, Barnkonventionen, Konventionen mot tortyr och en rad andra FN- och EU-konventioner. Och inte minst mot grundläggande villkor i handelsavtalet mellan Israel och EU som explicit kräver ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer” (artikel 2). 

De pågående och alltmer förvärrade brotten måste få konsekvenser. Vi har från Palestinagruppernas sida tillskrivit Sveriges regering och ledamöterna i Utrikesutskottet ett brev med kravet att man skyndsamt:

• Tar initiativ för att få in nödvändig hjälp i Gaza, inklusive åtgärder för att säkra el- och vattenförsörjning samt fungerande sjukvård – och inleder en verklig process för att få blockaden av Gaza upphävd.

• Kräver att dödandet av obeväpnade palestinier omedelbart upphör, liksom förstörelsen och beslagtagandet av palestinsk egendom.

• Kräver att FN:s observatörer får återvända till Hebron.

• Protesterar mot behandlingen av de palestinska fångarna och kräver frigivande av barnen i israeliska fängelser och att fängelserna underställs oberoende kontroll för att säkra internationellt accepterad standard

• Tar upp frågan om associationsavtalet mellan Israel och EU med övriga EU-länder med kravet att tills vidare suspendera avtalet så länge Israel inte respekterar det.

• Initierar en verklig process, via FN, EU och andra internationella organ, för att få slut på ockupationen och förtrycket av palestinierna och ge den erkända staten Palestina den frihet som garanterats i olika FN-resolutioner
Situationen är i nuläget mycket spänd och farlig och, om inga åtgärder vidtages, är det bara en tidsfråga tills allting exploderar på nytt i okontrollerbart våld!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV