← Till Tidningen Global
Radar

FN-organ: Finland kränkte samers rättigheter

Det finska rättssystemet kränkte samernas rätt till självbestämmande, enligt FN:s människorättskommitté.

FINLAND Finland har kränkt sin samiska befolknings rätt till självbestämmande, slår FN:s kommitté för mänskliga rättigheter fast.

Det finska sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio vände sig till FN-organet i oktober 2015. Finlands högsta domstol hade då beslutat att 93 personer hade rätt att rösta i det samiska parlamentsvalet, trots att den samiska församlingen tidigare beslutat att de inte var berättigade att göra det.

”Människorättskommittén finner att Finland otillbörligt ingrep i målsägarnas rätt till politisk delaktighet avseende deras särskilda rättigheter som en ursprungsbefolkning”, lyder människorättskommitténs besked.

Kommittén finner att ytterligare personer godtyckligt hindrades från att delta. Den konstaterar att ”rätten till internt självbestämmande förutsätter att ursprungsbefolkningsgrupper har möjlighet att definiera grupptillhörighet”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV