← Till Tidningen Global
Radar

Rättegång mot kvinnan som stoppade flygning

På måndag hålls rättegången mot aktivisten Elin Ersson som står åtalad vid Göteborgs tingsrätt för brott mot luftfartslagen.

Hon hindrade ett plan från att lyfta för att stoppa utvisningen av en man till Afghanistan – på måndagen hålls rättegången mot aktivisten Elin Ersson som står åtalad vid Göteborgs tingsrätt för brott mot luftfartslagen.

SVERIGE Det var i somras som hon ställde sig upp på ett flygplan på Landvetter flygplats för att stoppa utvisningen av en man till Afghanistan. Hon vägrade att sätta sig trots upprepade tillsägelser från kabinpersonalen. Planet skulle flyga från Landvetter till Istanbul, men kom inte i väg till följd av hennes agerande.

En halv dag

Enligt åklagaren erkänner kvinnan sitt faktiska handlande. Men hon har invändningar på moralisk grund och tycker heller inte att agerandet är brottsligt eftersom planet inte var i luften.

– Jag menar att hon har gjort sig skyldig till ett brott som jag kan bevisa och som hon inte vill erkänna, så därför får en domstol avgöra detta, sa kammaråklagare James von Reis till TT i samband med åtalet.

I en intervju med TT i juli i fjol fick Elin Ersson frågan om hur hon ser på att hennes agerande kan vara en brottslig handling.

– Min utgångspunkt är att mannen som skulle deporteras är människa och förtjänar att leva. I Sverige har vi inte dödsstraff, men en deportering till ett land i krig kan innebära död, svarade Elin Ersson.

Rättegången är beräknad att ta en halv dag. Till rätten har nu hennes försvarare skickat in kompletterande bevisning.

Det är ett rättsutlåtande av Dennis Martinsson, juris doktor i straffrätt vid Stockholms universitet. I sin 13 sidor långa inlaga framhåller han att luftfartslagen är så formulerad att det kan ifrågasättas om den går att tillämpa på det Elin Ersson gjorde. Han pekar främst på två saker.

För det första att den paragraf som åberopas endast gäller uppmaningar från flygplanets befälhavare. Men Martinsson påpekar att enligt förundersökningen har kvinnan bara ”blivit tillsagd av kabinpersonal ombord”.

Under en flygning

För det andra att lagen säger att straffansvar finns för passagerare ”som under en flygning” inte åtlyder befälhavaren. Men, skriver Martinsson, ett stillastående plan på marken kan knappast uppfattas som befinna sig ”under en flygning”. Han påpekar också att det saknas rättspraxis i tolkningen av lagen.

Vilken betydelse försvarets inlaga kommer att få i rätten återstår att se.
Straffet för brott mot luftfartslagen är böter eller fängelse i högst sex månader.