← Till Tidningen Global
Radar

Kvinnounderskott leder till människohandel

Kvinnor på ett överfullt tåg i New Dehli, Indien.

I Indien och Kina står pojkar i högre kurs än flickor vilket paradoxalt nog lett till demografiska kriser i världens två mest befolkningsrika länder. Bristen på flickor har lett till en marknad där unga kvinnor under falska förespeglingar blir sålda för giftermål.

MÄNNISKOHANDEL Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är den naturliga könsfördelningen att det föds 105 pojkar på 100 flickor. Men i Indien och Kina där det förekommer könsselektiva aborter och där pojkar värderas högre än flickor, beräknas det i dag finnas 80 miljoner fler pojkar och män.

– När kvinnor saknar lika rättigheter och patriarkatet är fast förankrat kommer det inte som en överraskning att föräldrar väljer att inte skaffa döttrar, säger Heather Barr, som arbetar med jämställdhetsfrågor vid Human Rights Watch, HRW.

Hon säger att bristen på kvinnor dock inte har lett till att kvinnor blir högre värderade – utan att det får helt andra och ödesdigra konsekvenser.

– Kvinnor har förvandlats till varor som är så efterfrågade att människor är beredda att utöva våld för att få tag på dem. Vi har fått höra berättelser som är oerhört chockerande, säger Heather Barr till IPS.

Enligt HRW är Kachin och norra Shan i Myanmar exempel på regioner där kvinnor under falska förespeglingar erbjuds jobb och resor till grannlandet Kina. Men väl på plats har kvinnorna i stället sålts till kinesiska familjer som inte har lyckats hitta en hustru till sina söner.

Heather Barr säger att kvinnorna ofta utsätts för våldtäkter för att de snabbt ska bli med barn. I många fall har kvinnor blivit sålda av personer de känner, ibland till och med av sina egna familjer.

I Indien har kvinnohandeln blivit särskilt vanlig i landets nordliga regioner, däribland i delstaten Haryana, där det endast går 830 flickor på 1 000 pojkar. En studie från FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet, UNODC, har visat att många tusentals gifta kvinnor i Haryana kommer från andra delar av landet. De flesta av kvinnorna kommer enligt studien från fattiga byar i andra indiska delstater där deras familjer i en desperat jakt på pengar kommit överens om ett pris för sina döttrar med människohandlare.

Siffror från den indiska myndigheten National Crimes Records Bureau från 2016 visar att nästan 34 000 flickor och kvinnor från olika delar av Indien under året blev kidnappade eller bortförda för att bli bortgifta. Hälften av offren uppges ha varit under 18 år gamla.

Vid sidan av den sneda könsfördelningens direkta konsekvenser för kvinnor så menar Heather Barr att fenomenet också kan komma att få långsiktiga samhälleliga effekter.

– Vi vet inte hur detta kommer att förändra samhällen, men det kommer att påverka flera generationer.

Hon betonar att det krävs åtgärder både för att bekämpa könsselektion och handeln med kvinnor. Men i grund och botten måste de berörda länderna agera för att hantera grundproblemet – könsdiskrimineringen.

I Indien är könsselektiva aborter förbjudna, men det ändå förblivit ett vanligt förekommande fenomen. Enligt beräkningar genomförs det mellan fem och sju miljoner könsselektiva aborter om året i landet. I Kina råder numera en tvåbarnspolitik, men även där lever problemen kvar.

– I grunden handlar problemet om orättvisorna mellan könen och den grundläggande lösningen går ut på att förändra samhällsnormerna som innebär att pojkar är högre värderade än flickor, slår Heather Barr fast.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV