← Till Tidningen Global
Radar

Östtimor drabbas hårt av Australiens ändrade visumregler

Australiensiske premiärministern Scott Morrison.

Australiens nye premiärminister Scott Morrison har inte bara tillträtt övertygad om den kristne australierns moraliska och sociala överhöghet gentemot landets ursprungsfolk och religiösa minoriteter, han har även satt upp som första mål att skriva om landets arbetsmarknad för tillfälligarbetare. Västerländska backpackers får det enklare att söka arbetsvisum, något som innebär en orättvis konkurrenssituation för tillfälligarbetare från stillahavsnationer.

ÖSTTIMOR/AUSTRALIEN Från önationer som Salomonöarna, Tonga och Östtimor strömmar årligen tusentals män och kvinnor in för att fylla vakanta platser inom Australiens byggsektor, gruvindustri och jordbruk. Förutom att arbetsgivare i Australien på det här sättet – vid sidan om en ihållande aggressiv ekonomisk regionalpolitik – har försäkrat sig en återkommande tillgång till billig arbetskraft har inkomsterna från de, i många fall, lågavlönade jobben inneburit en livlina för tusentals familjer långt bortom landets gränser.
Från Östtimors sida är inställningen till de öppnade armarna till västerländska backpackers glasklar:

– Om australiska jordbrukare behöver 100 000 arbetare kan vi lätt förse dem med 100 000. 60 procent av vår befolkning är under 30 år, vilket betyder att vi har ett stort antal unga människor som är villiga att jobba, säger Abel Guterres, Östtimors ambassadör i Australien, till The Guardian.

Guterres – och Östtimors regering i stort – har heller aldrig nekat att inkomsterna som säsongsarbetarna i Australien skickar hem utgör en viktig del i landets bräckliga ekonomi. Under 2018 skickade 1 300 tillfälligarbetare i snitt 60 000 kronor hem till sina familjer i Östtimor, enligt siffror från Östtimors ambassad i Australien.

– Inkomsterna injiceras i byars ekonomier där skolor och hus byggs och förbättras levnadsförhållanden. Det är fantastiskt, säger Guterres.

En bild som kritiker å ena sidan instämmer i är sann, men som knappast är hållbar i längden. Men i väntan på att Östtimor ska kunna börja tillskansa sig uteblivna – men enligt domstol nu berättigade – inkomster från havsoljefältet Greater Sunrise förblir landets ekonomi svag och beroende av hårdvaluta från unga utlandsarbetare.

I Australien innebar domstolsutfallet i Greater Sunrise-frågan ett svidande politiskt nederlag och en smäll på käften för landets konservativa politiska falang, densamma som premiärminister Scott Morrison representerar.

Världsbanken underströk vinn-vinnsituationen som backpackers arbetsinsatser har för Australien som med skatteintäkter för dessa kan bekosta en aktiv ekonomisk biståndspolitik i Stillahavsregionen. För tillfälligarbetare från exempelvis Östtimor är Australiens säsongsjobb tills vidare en livlina, på hemmaplan är såväl visumfrågan som tillfälligarbetare politiska slagträn. Å ena sidan hörs tongångar som att ”utländska tillfälligarbetare inte ska stjäla australiska jobb”, å andra sidan är den västerländska backpackern som sliter i landets kolgruvor eller dinglar på byggställningar till skillnad från regionala tillfälligarbetare levande kassakor för Australien – inte ursprungsländerna:

– Ändringarna i visumreglerna är bra eftersom backpackers inte åker hem med några pengar på fickan. Allt de tjänar spenderar de här, sa Scott Morrison i ett uttalande i samband med de aviserade visumförändringarna.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV