← Till Tidningen Global
Radar

Afghanska män skeptiska till ökad jämlikhet

26-åriga Hosna Jalil blev nyligen den fösta kvinnan att utses till en högre post på Afghanistans inrikesdepartement.

AFGHANISTAN Afghanska män är negativt inställda till ökade rättigheter för landets kvinnor, visar en undersökning. Två tredjedelar av de tillfrågade männen tyckte att kvinnor redan har för långtgående rättigheter.

Uppfattningen var vanligare bland unga män än bland äldre.

Sedan talibanerna, som styrde landet mellan 1996 och 2001, tvingades bort från makten har situationen för kvinnor i Afghanistan blivit bättre. Främst i större städer som Kabul arbetar många kvinnor utanför hemmet och över 25 procent av ledamöterna i landets parlament är kvinnor.

Men motviljan mot ökad jämställdhet är utbredd bland män i Afghanistan. Det visar en undersökning riktad till 2 000 vuxna afghaner som organisationerna Promundo och UN Women genomfört.

Tre fjärdedelar av kvinnorna i studien tyckte att gifta kvinnor borde ha samma rätt som sin partner att arbeta utanför hemmet. Endast 15 procent av männen höll med.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV