← Till Tidningen Global
Radar

Sverige klimatrankas bäst i världen

Sverige försvarar som position som bäst i klassen i en internationell miljörankning.

Inget land förtjänar omdömet ”mycket bra” när det gäller att bemästra klimatförändringarna, enligt en internationell rankning.
Men bland dem som är ”bra” ligger Sverige i topp.

KLIMAT Bakom Climat Change Performance Index (CCPI) 2019 står organisationerna Germanwatch, NewClimate Institute och Climate Action Network.

De har låtit runt 350 energi- och klimatexperter från hela världen bedöma 56 länder samt EU som helhet. Ländernas förmåga att svara upp mot åtagandena i Parisavtalet rankas i fyra kategorier:

• utsläpp av växthusgaser (viktas med 40 procent i slutomdömet)
• andel förnybar energi (20 procent)
• energianvändning (20 procent)
• klimatpolitik (20 procent)

Försvarar sin plats

De tre första platserna (med bedömningen ”mycket bra”) på CCPI-listan lämnas tomma, precis som under alla de 14 år som rankningen gjorts. Det finns helt enkelt inget land som har gjort tillräckligt för att hålla den globala uppvärmningen under två grader, konstaterar Germanwatch.

På plats 4–17 (”bra”) hamnar 13 länder samt EU (som ett genomsnitt för alla 28 medlemsländer).

I den gruppen försvarar Sverige sin topposition från förra året mycket tack vare hög rankning i den enskilt viktigaste kategorin, utsläpp av växthusgaser.

Även den svenska klimatpolitiken hålls högt.

Finns även kritik

Men, påpekar Germanwatch, om hänsyn tas till LULUCF – systemet hur man beräknar vad skog, åkrar och annan mark bidrar med vad gäller både utsläpp och upptag av växthusgaser – minskar Sveriges utsläpp i mycket lägre takt.

Det påpekas också att om även Sverige har satt upp som mål att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser senast 2045, kritiserar experter bristen på en tydlig strategi för att nå dit. Netto-noll innebär att utsläpp tillåts om de kompenseras.

Efter Sverige följer Marocko och Litauen på CCPI-listan.

Lägst rankade, med underbetyget ”mycket dåligt”, är Saudiarabien, USA och Iran,

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV