← Till Tidningen Global
Radar

Tusentals latinamerikanska flickor tvingas bli mammor

”Runt 14 000 flickor har blivit våldtagna under de senaste sex åren”, står det på ett av plakaten i samband med en demonstration som hölls i Lima i samband med Internationella dagen mot kvinnovåld i slutet av november.

Årligen tvingas många tusentals latinamerikanska flickor att bli mammor trots att de själva fortfarande är barn. Kvinnorättsorganisationer menar att de handlar om en form av påtvingade födslar då flickor som blivit gravida innan de hunnit fylla 14 år inte ges möjlighet att genomföra abort.

JÄMSTÄLLDHET Forskare och organisationer har även lyft fram fall där unga flickor tvingats bli mödrar efter att ha utsatts för våldtäkter. Den regionala kvinnoorganisationen Cladem har i en rapport lyft fram hur tonårsflickor riskerar att utsättas för detta.

Juristen Julia Escalante vid Cladem berättar för IPS att det var ett fall i Paraguay som fick organisationen att granska situationen, då det framkommit att en flicka som blivit gravid efter att ha våldtagits av sin styvfar inte tilläts genomföra en abort.

Cladem vände sig då tillsammans med organisationen Equality Now till Interamerikanska människorättskommissionen, IACHR, som slog fast att det var den paraguayanska statens ansvar att se till att flickan fick den hjälp och det skydd hon var i behov av. Detta ledde dock inte till några åtgärder, och sedan dess har det första fallet följts av flera liknande i landet, där det senaste rapporterades i november förra året.

– Det första fallet fick oss att granska hur situationen såg ut i fler länder i regionen. Vi upptäckte att det saknades satsningar för att förhindra graviditeter bland barn, och för att skydda flickors rättigheter, säger Julia Escalante.

Nyligen publicerade FN:s befolkningsfond, UNFPA, en rapport som visar att Latinamerika är den region i världen efter södra Afrika där tonårsgraviditeter är vanligast. Varje år beräknas fler än 7,3 miljoner barn i regionen bli födda av mödrar som inte hunnit fylla 18 år, varav två miljoner föds av flickor som inte ens hunnit bli 15 år gamla. Och om trenden fortsätter kommer det antalet att stiga till tre miljoner till 2030.

Cladem understryker i sin genomgång av 14 latinamerikanska länder att alla som blir mammor innan de hunnit fylla 14 år i juridisk mening har utsatts för våldtäkt eller övergrepp mot minderårig.

Enligt Cladem föddes många tusentals barn till mammor som ännu inte fyllt 15 år i en lång rad latinamerikanska länder under 2015. Högst antal noterades i Brasilien, där 26 700 fall rapporterades, följt av Bolivia med drygt 13 300 fall.

Organisationen, som är baserad i Lima men är aktiv i 15 latinamerikanska länder, driver en kampanj under mottot ”barngraviditet är tortyr”, för att öka kunskaperna om detta fenomen, som länge varit nedtystat.

Julia Escalante betonar dock att det är myndigheternas ansvar att agera för att förhindra att barn blir mammor, bland annat genom förebyggande program i form av könsmedveten sexualundervisning. Dessutom måste regeringarna enligt henne se till att ta bort de hinder som gör det svårt för gravida flickor att få möjlighet att genomgå abort.

Även FN:s barnfond Unicef har varnat för utvecklingen och allt fler tonårsgraviditeter i Latinamerika. Olga Isaza, som är Unicefs biträdande representant i Peru, säger till IPS att under 2015 registrerades det i Peru drygt 1 500 födslar där mödrarna var mellan 11 och 14 år gamla. En majoritet av fäderna till dessa barn var betydligt äldre, från 18 år och uppåt.

– Detta bekräftar hur vanligt det är att sexuella övergrepp ligger bakom dessa graviditeter, säger Olga Isaza.

I Peru involverar 13 procent av alla graviditeter tonårsmödrar, men det är en siffra som stiger till hela 30 procent i vissa regioner i Amazonas.

Olga Isaza säger att det som är mest bekymmersamt är den grupp flickor som är under 14 år gamla när de blir gravida – i synnerhet eftersom deras rättigheter ofta kränks på en lång rad områden.