← Till Tidningen Global
Radar

Fredspristagare: Tar inte hotet på allvar

Svenska läkare mot kärnvapens generalsekreterare Josefin Lind.

Utredaren som avråder Sverige från att ratificera avtalet om ett globalt kärnvapenförbud får skarp kritik av Svenska läkare mot kärnvapen. Visst har konventionen brister, medger generalsekreteraren Josefin Lind. – Men för att kunna påverka det så måste man ju gå med.

SVERIGE Det var med besvikelse som Lind lyssnade på utredarens slutsatser. Ambassadören Lars-Erik Lundin avråder Sverige från att ratificera kärnvapenförbudskonventionen – som Svenska läkare mot kärnvapen arbetat så hårt för genom den internationella kampanjen Ican, vilka 2017 mottog Nobels fredspris.

– Kärnvapenöverlevare och kärnprovsprängningsöverlevare världen över vill gärna se det här erkännandet, men den här utredningen verkar inte ta deras arv eller hotet om kärnvapen på allvar, säger Lind.

"Är ganska naivt"

Hon håller visserligen med om att konventionen innehåller en del brister – men menar att man måste gå med och bli en statspart för att kunna påverka detta.

En av punkterna som Lundin framhåller är att konventionen saknar en ordentlig kontrollmekanism, något som finns i icke-spridningsavtalet NPT.

– Vi hade gärna också sett att kraven på verifikation var starkare och det tror jag också att man kan ordna under en längre tid, säger Lind som poängterar att det tog över 20 år innan den typen av kontroll upprättades i icke-spridningsavtalet.

– Så att tro att det skulle lösa sig i den här konventionen är ganska naivt, och det visste Sverige redan innan man gick in i förhandlingarna.

Politisk fråga

Hon hävdar att de politiska krafterna mot kärnvapenförbudskonventionen är mycket starka – och att det bland annat är därför som kritiken mot den är så stor.

– Kärnvapenmakterna i allmänhet och USA i synnerhet vill ju inte att Sverige går med. De hotade och förvägrade Nato-länderna att vara med i förhandlingarna eftersom de vill fortsätta med sina kärnvapenhot och lägga sina arsenaler runt om i världen, säger hon.

– Sverige brukar inte backa för påverkan, men i det här fallet verkar man göra det.