← Till Tidningen Global
Radar

Människohandeln ökar globalt

Nyöppnade lokaler i Austin, Texac, för att ta emot unga flickor utsatta för trafficking.

Människohandeln ökar och är värre än någonsin, rapporterar FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet, UNODC.

MÄNNISKOHANDEL En ny rapport från UNODC visar att människohandeln globalt sett ökat stadigt sedan 2010.

– Människohandeln har nått fruktansvärda proportioner genom att väpnade grupper och terrorister använder sig av detta för att sprida rädsla och för att rekrytera nya stridande, säger UNODC-chefen Jurij Fedotov.

Den största ökningen av antalet identifierade offer har skett i Asien och Amerika, men enligt rapporten kan det också ha att göra med förbättrade möjligheter att identifiera och rapportera människohandel. Kvinnor och flickor utgör 70 procent av offren globalt. Flickor utgör 23 procent av alla offer. Andelen har ökat från 21 procent år 2014 och 10 procent år 2004.

UNODC framhåller att konflikter har ökat utsattheten för flickor genom att väpnade grupper använder människohandel för att finansiera aktiviteter och rekrytera fler stridande.

Yazidisk-kurdiska aktivisten Nadia Murad, som nyligen tilldelades Nobels fredspris, var en av tusentals kvinnor och flickor som fördes bort från sin by och tillfångatogs av terrorgruppen IS i Irak och såldes som sexslav.

– De som överlevt övergreppen behöver en säker och trygg väg tillbaka hem eller någon annanstans. Faktum är att det enda som kan göra att vi återfår vår värdighet är att rättvisa skipas och att brottslingar ställs till svar, säger hon.

Den sexuella exploateringen fortsätter att vara det huvudsakliga syftet med människohandeln och 60 procent av de globala fallen är kopplade till detta, medan tvångsarbete är syftet i 34 procent av alla identifierade fall.

Tre fjärdedelar av alla kvinnliga offer globalt sett säljs för sexuella ändamål.

Rapporten visar också
för första gången att majoriteten av offren för människohandel utsätts i sina egna länder. Andelen offer inom de egna länderna har fördubblats från 27 procent 2010 till 58 procent 2016. Detta kan bero på förbättrade gränskontroller och en ökad medvetenhet om de olika formerna av människohandel, enligt rapporten.

Antalet fällande domar har bara nyligen ökat något och i många länder är det fortfarande oroväckande få. I Europa har antalet personer som fällts för människohandel minskat från 988 år 2011 till 742 år 2016. Under samma period har antalet identifierade offer för människohandel ökat från 4 248 till 4 429.

Det finns också luckor i kunskap och information, särskilt i olika delar av Afrika, Mellanöstern och Östasien, där det ofta saknas tillräckliga resurser för att samla in och sprida uppgifter om människohandel.

– Denna rapport visar att vi måste trappa upp det tekniska biståndet och stärka samarbetet för att stötta alla länder, skydda offer och ställa brottslingar inför rätta, sade Jurij Fedotov när rapporten släpptes.

Han påpekade att detta också är kopplat till de globala målen som FN:s medlemsländer antagit. Ett delmål för mål 16 handlar om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Bland annat uppmanas medlemsstater att uppge antal offer för människohandel per 100 000 invånare, uppdelat på kön, åldersgrupp och typ av exploatering.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV