← Till Tidningen Global
Radar

Männen mer föräldralediga

Pappornas uttag av föräldraledighet fortsätter att öka, men i långsam takt.

JÄMSTÄLLDHET Förra året tog kvinnorna ut 70,7 procent och männen 29,3 procent av föräldraledigheten, sett till antalet dagar. Det innebär att männens uttag ökade med 1,4 procentenheter jämfört med 2017, visar siffror från Försäkringskassan.

I genomsnitt tog kvinnorna ut 82,7 nettodagar (hela ersättningsdagar) och männen 40,5 nettodagar.

Försäkringskassan har tidigare förutspått att det dröjer till mitten av 2030-talet innan uttaget av föräldrapenning är helt jämställt, om utvecklingen fortsätter i samma takt.

De regionala skillnaderna när det gäller uttaget av föräldraledighet är fortsatt stora. Förra året var uttaget mest jämställt i Dorotea, där männen tog ut 37,8 procent av föräldradagarna. I Haparanda var männens uttag lägst, 21,6 procent.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV