← Till Tidningen Global
Radar

Indiens regering har plan för renare luft

Smog i Indiens huvudstad New Delhi i oktober i fjol.

INDIEN Den indiska regeringen lanserar en plan för att minska luftföroreningarna i landets 102 mest förorenade städer. Enligt miljöminister Harsh Vardhan är målet att minska de farligaste partiklarna i luften med 20–30 procent till 2024.

Med nära 1,3 miljarder invånare och snabb industriell tillväxt i landet har luftkvaliteten på många håll blivit katastrofal. Huvudstaden New Delhi och 13 andra indiska städer finns på FN:s lista över världens 15 mest förorenade.

Regeringen säger sig nu ha avsatt motsvarande 378 miljoner kronor för planen där utsläppen från industrier, trafiken, bränningen av restprodukter och från byggsektorn är i skottgluggen.

Men inga uppgifter finns om hur det mer exakt ska gå till. Miljögrupper välkomnar planen men ifrågasätter om den har tillräckligt starka muskler rättsligt för att kunna bli effektiv.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV