← Till Tidningen Global
Radar

15 000 mördades – varje dag

Majdanek var ett av Nazitysklands förintelseläger, beläget 4 kilometer från staden Lublin i sydöstra Polen.

Nästan en fjärdedel av Förintelsens offer mördades på bara tre månader. Under den mest intensiva fasen dödade nazisterna i genomsnitt nästan 15 000 människor varje dag, visar ny forskning.

FÖRINTELSEN – det vill säga nazisternas systematiska dödande av judar, homosexuella, romer och andra minoriteter före och under andra världskriget – är ett välkänt faktum. Ändå saknas detaljerad kunskap om hur dödandet gick till, inte minst eftersom nazisterna hann förstöra många av sina arkiv och andra bevis före krigsslutet.

Den mest omfattande kampanjen för att utrota judar ägde rum mellan åren 1942 och 1943 och kallades för Operation Reinhard, efter den ökände nazisten Reinhard Heydrich. Syftet med programmet var att utrota alla judar i det så kallade Generalguvernementet, det vill säga den del av Polen som inte hade inlemmats i det Tredje riket. På så sätt skulle området bli ”judefritt” för att senare kunna tas i anspråk av tyska nybyggare.

Tågens roll

Under hela Operation Reinhard mördades 1,7 miljoner människor. Nazisternas arkiv över denna operation är borta, men för att uppskatta folkmordets intensitet har forskaren Lewi Stone vid Tel Aviv University i Israel utgått från historikern Yitzhak Arads tidigare beräkningar om de deportationer och tågtransporter som genomfördes av den tyska statsjärnvägen Deutsche Reichsbahn, som spelade en nyckelroll under Förintelsen.

Lewi Stone analyserade på så sätt uppgifter om 480 transportavgångar med tåg från 393 polska städer, byar och ghetton med slutdestination Belzec, Sobibor eller Treblinka, de tre huvudsakliga förintelseläger som användes under Operation Reinhard.

Inga fler att mörda

Beräkningarna, som nu presenteras i tidskriften Science Advances, visar att 78 procent, eller 1,32 miljoner människor, av de som föll offer under Operation Reinhard mördades under perioden augusti–oktober 1942. Det innebär att under dessa månader deporterades och mördades nästan 15 000 människor per dag. Det betyder att en knapp fjärdedel av Förintelsens sex miljoner offer mördades under denna period och att mordfrekvensen var 83 procent högre jämfört med massakrerna i Rwanda 1994, som av vissa har ansetts vara det mest intensiva folkmordet under 1900-talet.

I november 1942 avtog plötsligt antalet tågtransporter. Antagligen, skriver Lewi Stone, på grund av att det inte fanns fler att mörda.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV