← Till Tidningen Global
Nyheter

Japansk stiftelse stöttar utbildning av rohingyer i Bangladesh

En rohingyisk flicka visar stolt upp en teckning hon gjort i en skola driven av Unicef i Balukhali-lägret i Bangladesh.

Omkring 8 000 rohingyiska barn mellan fyra och fjorton år ska få gå i skolan tack vare ett samarbete mellan den bangladeshiska organisationen BRAC och den japanska stiftelsen Nippon Foundation.

BANGLADESH 50 nya skolor ska byggas i de rohingyiska flyktinglägren i Cox’s Bazar med hjälp av stödet från Nippon Foundation. Och i tillägg ska 100 center för förskolebarn från de hårt prövade lokalsamhällen som tagit emot flyktingarna från Myanmar öppnas. För att bestämma var det nya centret behövs bäst kommer BRAC att konsultera de berörda lokalsamhällena i Bangladesh.

Ordföranden för Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, säger att han själv har besökt lägren i Cox’s Bazar och han beskriver situationen som mycket allvarlig.

– Jag har med egna ögon sett vilken svår situation det är och att regeringen i Bangladesh försöker erbjuda humanitär hjälp, sade han på en presskonferens i Dhaka.

Flydde från Myanmar

Yohei Sasakawa, som också är så kallad goodwillambassadör för Världshälsoorganisationen WHO, säger att kvinnor och barn är mest utsatta och att han är glad över att hans stiftelse genom partnerskapet med BRAC kommer kunna hjälpa en del av dem.

I dag lever över en miljon rohingyiska flyktingar i Bangladesh. Många av dem anlände 2017 då en massflykt undan våld, dödande och förföljelse i Myanmar skedde. Flyktingarna bor i överfulla läger och enligt BRAC:s chef Asif Saleh är omkring 55 procent av de som lever i Cox’s Bazar barn som har väldigt begränsad tillgång till utbildning.