← Till Tidningen Global
Nyheter

Klimatförändringar bakom Nepals dengueepidemi

Mellan augusti och oktober dokumenterades 10 000 fall av denguefeber i Nepal, en epidemi som sätter fingret på bergsnationens ekonomiska och hälsorelaterade utmaningar i klimatförändringarnas spår.

Tusentals fall av denguefeber har dokumenterats i bergsnationen Nepal under 2019. Klimatförändringar uppges i en ny rapport vara källan till den myggburna sjukdomens framfart. Och ett varmare klimat hotar också Nepals ekonomi i stort.

KLIMAT Klimatförändringar har på kort tid blivit ett hot mot folkhälsan i Nepal, skriver ett forskarlag från Global Health and Sustainable Development i University College i London och Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital i Katmandu i vetenskapstidskriften The Lancet.

2019 i Nepal innebar oväntade regnmängder, översvämningar och landras i många delar av landet. Året beskrivs i rapporten i The Lancet som det blötaste på ett årtionde – hydrologiska omständigheter som bäddade för den dengueepidemi som har tagit bergsnationen på sängen.

”Denguefeber i Nepal är, som i många delar av södra Asien, nu en årlig epidemi, och med ett föränderligt klimat blir dengue ett växande hot mot såväl nepaleser som utländska besökare”, skriver forskarlaget.

Stora utmaningar

10 000 människor från sextiofem av Nepals sjuttiosju distrikt diagnostiserades med dengue mellan augusti och oktober 2019, och innebar en epidemi som saknar motstycke i ett land med bristande sjukvårdsmöjligheter när det gäller vård av myggburna sjukdomar.

Klimatförändringar går hand i hand med de dengueepidemier som på senare inte bara konstaterats i Nepal, utan även i Filippinerna och Thailand. I flera år har epidemiologer flaggat för att myggburna sjukdomar kommer in i delar av världen som hittills varit förskonade, däribland nepalesiska Himalaya.

– Klimatförändringar har medfört förutsättningar för smittspridning av dengue på högre höjder, säger Meghnath Dhimal vid Nepals statliga hälsoforskningscenter i huvudstaden Katmandu, till Science News.

Dengue är förvisso ingen ny företeelse i Nepal. De första fallen dokumenterades 2004, och sedan dess har denguefeberns samtliga serotyper konstaterats – och i områden på allt högre höjder. I Himalaya höjs temperaturen i snitt med 0,2 procent per årtionde, något som bland annat för Nepals del inneburit fler regndagar – en utmärkt grogrund för denguemyggor att frodas i.

Hotad ekonomi

Nepals ekonomi drabbas hårt av utvecklingen. Landet är inte bara beroende av sitt kalla klimat när det gäller äventyrsturism och bergsklättring, bland annat av världens högsta berg Mount Everest, nästa år anordnas Visit Nepal 2020, ett påkostat event med bland annat hållbar turism, näringslivssatsningar och klimatförändringar på agendan.

Allt i ett land där inte bara klimatet och nya sjukdomar befinner sig i rörelse.

– Vi bevittnar en snabb temperaturökning till följd av klimatförändringar och förlängd torka. Men människor i landsbygdens bergsområden och kustnära områden har inte kunnat anpassa sig till dessa förändringar, vilket tvingar dem att flytta, säger Manjeet Dhakal, klimatforskare vid Climate Analytics baserad i Katmandu, på plats i Madrid för FN:s klimattoppmöte COP25, till Nepali Times.

Fakta: Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som påminner om influensa och överförs till människan via den dagaktiva Aedesmyggan. Samma mygga sprider också gula febern och fungerar som transportör av det virus som orsakar denguefeber.

Myggan är aktiv på dagen och då den sticker överför den samtidigt dengueviruset till människan. Efter några dagar har viruset förökat sig och kan gå över till andra tidigare osmittade myggor då dessa sticker, på så sätt förs smittan lätt vidare till fler människor.

Denguefeber var bara orsak till allvarliga utbrott i nio länder före 1970, sedan dess har stora utbrott kartlagts i över hundra länder. Bara under 2019 utlyste Filippinerna och Thailand katastroftillstånd till följd av dengueepidemier och år 2050 beräknas stora kustområden av Japan, Kina, södra Afrika och sydöstra USA utgöra gynnsamma områden för denguefebern att frodas på.
Källa: WHO, Läkare utan gränser.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV