← Till Tidningen Global
Nyheter

Långt kvar till utsläppsmål för Sverige

Mycket av utsläppen kommer från trafiken.

KLIMAT Förra året minskade Sveriges klimatpåverkande utsläpp med knappt två procent, enligt ny statistik från Naturvårdsverket.

Målet i Sverige är att nettoutsläppen ska ned till noll senast 2045, och då måste minskningen gå betydligt snabbare.

”För att nå netto-noll behövs i genomsnitt en årlig minskningstakt om 5–8 procent fram till 2045”, säger Anna-Karin Nyström, chef för klimatmålsenheten på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Utsläppen låg under 2018 på knappt 52 miljoner ton, en minskning med 27 procent jämfört med 1990.

Transporter inom landet står för en tredjedel av utsläppen, och industrin står för en lika stor andel.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV