← Till Tidningen Global
Nyheter

Myanmar inför rätta i Haag

Aung San Suu Kyi.

På tisdag inleds förhandlingar i Internationella domstolen i Haag mot Myanmar efter att Gambia i november stämde landet för folkmord mot den muslimska minoriteten rohingyer. Gambia kommer bland annat att kräva att tillfälliga åtgärder vidtas för att skydda rohingyer medan processen pågår.

MYANMAR Gambia är först ut med muntliga yttranden på tisdagen, onsdagen följer muntliga yttranden av Myanmar, vars försvar kommer att ledas av landets de facto-ledare Aung San Suu Kyi. Drivande bakom Gambias stämningsansökan har landets justitieminister Abubacarr Tambadoou varit som mötte människor som flytt från förföljelse och etnisk rensning i Myanmar till grannlandet Bangladesh:

– Deras berättelser handlade rakt igenom om folkmord, säger Abubacarr Tambadou – som tidigare var åklagare i den internationella Rwandatribunalen, till Reuters.

Det var i november som Gambia stämde Myanmar för folkmord i den Internationella domstolen i Haag (ICJ) för Organization of Islamic Cooperations räkning. Organisationen representerar 57 muslimska länder. Under loppet av några dagar initierades sammanlagt tre rättsfall mot Myanmar i november.

Förutom Gambias stämning i Internationella domstolen initierades även en rättsprocess i Argentina som har lagstiftat om universell jurisdiktion.  Därefter meddelade också Internationella brottmålsdomstolen att Myanmar kommer att utredas för brott mot mänskligheten.

Veckans förhandlingar pågår till och med torsdag, men en dom kommer att dröja – processen kan ta flera år. Gambia kommer dock att kräva att provisoriska åtgärder vidtas för att skydda rohingyer från fortsatt förföljelse medan rättsprocessen pågår.