← Till Tidningen Global
Nyheter

Frihandelsavtal avhängigt respekt för Långfredagsavtalet

Politiker i USA har oroats av brexits påverkan på freden i Nordirland, och framför allt vilken effekt en hård gräns mellan Irland och Nordirland skulle få.

USA:s representanthus har röstat igenom en resolution som kräver att det nordirländska fredsavtalet Långfredagsavtalet respekteras i Storbritanniens utträde från EU. Den nya lagen betonar att ett framtida frihandelsavtal mellan USA och Storbritannien är avhängigt respekt för fredsavtalet.

USA/NORDIRLAND Lagförslaget som lagts fram av Demokraterna och Republikanerna gemensamt antogs enhälligt i förra veckan, rapporterar irländska RTÉ. USA var mycket delaktiga i förhandlingarna som ledde fram till Långfredagsavtalet 1998 och även i det fortsatta arbetet med att implementera det.

Politiker i USA har oroats av brexits påverkan på freden i Nordirland, och framför allt vilken effekt en hård gräns mellan Irland och Nordirland skulle få. Redan i somras varnade politiker från Demokraterna och Republikanerna den då nyvalda Tory-ledaren Boris Johnson att åtgärder som inte respekterar Långfredagsavtalet inte var acceptabelt.

Fokus för ett brittiskt EU-utträde låg länge på olika lösningar kring gränsen på den irländska ön, en gräns som i och med Långfredagsavtalet gjorts i det närmaste betydelselös, men som riskerar att byggas upp på nytt i och med brexit, med ökade spänningar som resultat.

Det återstår att se hur USA:s nya lag kommer att påverka den lösning som nu ligger på bordet, det vill säga att gränskontroller för varor istället införs i den Irländska sjön, det vill säga mellan Nordirland och England, Skottland och Wales (Förenade kungariket, UK).