← Till Tidningen Global
Nyheter

Fack i Kambodja vädjar till EU

Kambodja rankas som ett av världens tio sämsta länder för arbetare enligt världsfacket Ituc.

Flera fack i Kambodja vädjar till EU att inte häva programmet Everything but Arms (Eba) som innebär att landet kan exportera varor utan tullavgifter till unionen. EU har varnat Kambodja för brott mot programmet då landet bryter mot fackliga rättigheter bland annat, och har gett landets regering en månad på sig att svara innan ett slutligt beslut tas i februari nästa år

KAMBODJA Fackliga representanter som deltog i ett möte arrangerat av det globala facket Industriall i början av november är oroliga för att om Kambodja utesluts från programmet så kommer kambodjanska arbetare att drabbas hårt.

– 750 000 arbetare jobbar inom kläd- och skosektorn, och 20 procent är medlemmar i fack som är anslutna till Industriall. Att dra in Eba skulle vara en katastrof för kambodjanska klädarbetare, säger Pav Sina, ordförande för Collective Union of Movement of Workers (CUMW) på det globala facket Industrialls hemsida.

Redan förra hösten inledde EU en undersökning om att dra tillbaka Everything but Arms-programmet från Kambodja, med hänvisning till politisk förföljelse inför valet 2018, bland annat greps oppositionspolitikern Kem Sokha året innan. I februari i år meddelade EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini och EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström att processen formellt var igång. Den 12 november skrev Cecilia Malmström på Twitter att Kambodja har en månad på sig att svara på deras rapport och att slutgiltigt beslut tas i februari nästa år: ”Vi är klara med vår rapport om den temporära avstängningen av handelsförmåner för Kambodja. Vi är väldigt oroade över människorättsläget där.”

Kambodja är ett av 49 av världens minst utvecklade länder som inkluderas i Everything but Arms-programmet som etablerades 2001. Programmet innebär att länderna har tillgång till den europeiska inre marknaden tullfritt för alla typer av varor förutom vapen och ammunition. För att vara berättigad till detta krävs att landet följer 15 olika FN-konventioner i relation till mänskliga rättigheter liksom arbetsrätt. EU har identifierat tre områden i vilka olika rättigheter inte respekteras.

För det första sker systematiska trakasserier gentemot oberoende fack och deras medlemmar, samt arbetare som går ut i strejk och Kambodja rankas som ett av världens tio sämsta länder för arbetare enligt världsfacket Ituc. Det andra området som EU pekar ut är småbönder som tvingas bort från sina marker som ett led i att landets sockerexport ökat kraftigt i och med Everything but Arms-programmet – EU pekar på att programmet i det fallet kan ha bidragit till att förvärra MR-brott. Det tredje problemområdet som pekas ut av EU är politisk förföljelse – Kambodja styrs av premiärminister Hun Sen och hans parti CPP, som suttit vid makten sedan 1985.

I ett uttalande förklarar Maja Kocijancic, talesperson för Mogherini, att EU ser de förbättrade villkoren för oppositionsledaren Kem Sokha – han släpptes ur husarrest den 10 november – är ett steg i rätt riktning men att mycket återstår, både vad gäller Sokhas fall liksom respekten för fri- och rättigheter i allmänhet.

”Europeiska unionen upprepar vikten av att kambodjanska myndigheter omedelbart agerar för att öppna upp på det politiska området i landet, att etablera de nödvändiga villkoren för en trovärdig, demokratisk opposition och initiera en process av nationell försoning genom en genuin och inkluderande dialog.”

Om Kambodja förlorar det tullfria tillträdet till EU kommer det att få stor inverkan på landets industrier och fackliga ledare är oroliga för att många arbetare kommer att förlora sina jobb.

– Kambodjanska fackföreningar måste omedelbart lägga sina meningsskiljaktigheter åt sidan och enas för att sända ett tydligt budskap till EU att handelspreferensprogrammet är av högsta vikt för miljontals kambodjaners, som är beroende av industrin, överlevnad, säger Mann Senghak, vice-ordförande för Federation of Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia (FTUWKC).

Annie Adviento, regional sekreterare för Industriall i Sydostasien betonar att EU bör överväga konsekvenserna för arbetare om tullfriheten dras in:

– Ett avgörande beslut som att dra tillbaka Eba måste beakta arbetarnas sociala och ekonomiska rättigheter eftersom mänskliga rättigheter är ömsesidigt beroende av varandra och odelbara, säger hon på Industrialls hemsida.