← Till Tidningen Global
Nyheter

Tusentals forskare kräver klimatåtgärder

Klimatkrisen är tätt sammanlänkad med de rikas överdrivna konsumtion, fastslår de 11 000 forskarna i uppropet.

Mindre fokus på köttätande och tillväxt och mer på progressiva klimatåtgärder och fortsatt gräsrotsengagemang. Det menar 11 000 forskare för omgående och progressiv omställning för att undvika en klimatkollaps i ett gemensamt upprop i samband med 40-årsfirandet av världens första klimatkonferens 1979.

KLIMAT Världen står inför ”oanat lidande till följd av klimatkrisen” om inte omvälvande globala förändringar kommer till stånd, varnar 11 000 forskare i ett gemensamt upprop:

”För att säkra en hållbar framtid måste vi ändra på våra levnadsvanor,” skriver de i uppropet som publicerats i vetenskapstidskriften BioScience i samband med 40-årsfirandet av planetens första verkliga klimatkonferens som hölls i schweiziska Genève 1979.

Inalles rör det sig om namnunderskrifter från forskare från 153 nationer, och uppropet är en vädjan om radikala och omedelbara klimatpolitiska åtgärder, bättre utbildningsmöjligheter för flickor och ett ekonomiskt paradigmskifte, bort från nationers nuvarande fokus på tillväxt och en omställning från fossildrivna industrier och transportflottor till förnybara alternativ.

Uppropet vänder sig även till allmänheten som kan dra sitt strå till stacken genom att bland annat äta mindre kött och kasta mindre mat. Och det växande engagemanget på gräsrotsnivå, däribland i form av skolstrejker för klimatet och åtal mot nedskräpare av miljön, innebär goda nyheter, påminner undertecknarna och pekar på en rad nationer och inflytelserika företag som redan påbörjat ett progressivt omställningsarbete.

”Klimatkrisen är tätt sammanlänkad med de rikas överdrivna konsumtion”, fastslår de 11 000 forskarna i uppropet.