← Till Tidningen Global
Nyheter

Migration hejas på av Vietnams regim

En man kör motorcykel genom ett majsfält i byn Dien Thinh i Nghe An-provinsen.

Bilder på Facebook från livet i Europa, men också fattigdom och pliktkänsla mot föräldrarna. Det driver en del vietnameser att anlita människosmugglare för att ta sig hit på olaglig och farlig väg.
Myndigheterna uppmuntrar det – och påstås även samarbeta med människosmugglare.

VIETNAM – Vietnam är ett av de Facebooktätaste områdena i världen och det är väldigt många som befinner sig utanför Vietnam som rapporterar tillbaka, säger Bent Jörgensen, lektor vid Globala studier på Göteborgs universitet som forskat mycket om Vietnam.

– Det leder till att folk har en uppfattning om hur det är på andra sidan, det är ingen okänd verklighet.

Han berättar att man har stora skyldigheter mot sina föräldrar i Vietnam. Han beskriver det som en obetald skuld, där man alltid måste se efter sina föräldrars väl och ve.

– Det pressar personer att göra saker som inte är helt genomtänkta eller inte håller för en riskanalys.

Två provinser

Alla 39 personer som hittades döda i en lastbilscontainer utanför London nyligen tros vara vietnameser. De flesta uppges komma från två provinser i Vietnam, Nghe An och Ha Tinh.

– Det är två fattiga provinser som har drabbats hårt på olika sätt, inte minst av naturkatastrofer, skogsskövling och giftkatastrofer. De ligger även i skuggan av landets ekonomiska utveckling, säger Bent Jörgensen.

Även Phil Robertson, chef för Asiensektionen på människorättsorganisationen Human Rights Watch, beskriver provinserna som fattiga och att en stor del av invånarna fick mycket av sitt uppehälle förstört under 2016. Orsaken var ett utsläpp från det taiwanesiska företaget Formosa Plastics stålfabrik, som ledde till omfattande fiskdöd.

Men det är inte de allra fattigaste som sätter sig i en lastbil för att åka till Storbritannien. I stället handar det ofta om människor från den lägre medelklassen. De allra fattigaste försöker hitta ett bättre liv i städer, medan den övre medelklassen lämnar landet genom utbildning.

– Vietnam är ett av de länder i världen som har flest antal utlandsstudenter per capita. Det är deras sätt att skapa sig en bättre framtid, säger Bent Jörgensen.

Uppmuntras nationellt

Att migrera för att försörja familjen påhejas inte bara av familjerna, utan även på regional och nationell politisk nivå. Syftet är att migranterna ska kunna skicka hem pengar. Remittering, som det kallas, har en stor betydelse för Vietnams ekonomi – inte minst i Nghe An och Ha Tinh.

Det lokala styret i Nghe An gick, enligt AFP, i september ut och uppmuntrade folk att åka utomlands för att arbeta. De skrev att det är en prioritet för Kommunistpartiet och staten eftersom det främjar socioekonomisk utveckling och minskar fattigdom.

Men det finns även internationella aktörer som står bakom sådan politik.

– Det uppmuntras av både Världsbanken och FN att skicka sina medborgare världen över för att öka remitteringarna. Det har Vietnam hoppat på, både på nationell och regional nivå, säger Bent Jörgensen.

Enligt Robertson har vietnamesiska smugglare kunnat arbeta utan risk för att åka fast, då de ofta är tätt sammankopplade med myndighetspersoner eller andra inflytelserika personer.

”Dessa smugglare samarbetar med smugglingssyndikat i länder som Kina och Ryssland, för att få människor till Europa”, skriver Phil Robertson i ett mejl till TT.

De senaste dagarna har dock vietnamesisk polis gripit flera personer misstänkta för inblandning i lastbilstragedin.

Hamnar i skuld

Bent Jörgensen säger att verksamheten inte nödvändigtvis ses som kriminell i Vietnam. Han berättar att det finns folk som åker runt i byarna för att hitta de som är intresserade av arbete utomlands.

– När de ser någon som ser ut att vara i arbetsför ålder kan de fråga om personen har lust att göra något annat i livet än stå där och knega. Det ses mer som en slags service än som något kriminellt, säger Bent Jörgensen.

Phil Robertson beskriver rekryteringsbyråer i Vietnam som mycket korrupta och personer som använder dessa kanaler hamnar ofta i skuld. Många återvänder till Vietnam med fysiska men för livet. Han anser att det måste göras en fullständig översyn av Vietnams migrationsindustri.

Fakta: Remittering i Vietnam

Remittering kallas de pengar som utlandsarbetare skickar tillbaka till det land de kommer från, ofta till sina familjer i sina hemläder. Remittering sker oftast via inofficiella kanaler och därmed förekommer pengarna oftast inte i officiell statistik. Världsbanken uppskattar att summan av den remittering som gick till låg- och medelinkomstländer under 2018 uppgick till omkring 529 miljarder dollar, motsvarande över 5 050 miljarder kronor. Det är den högsta siffran som Världsbanken redovisat hittills.

I Vietnam är remitteringen en vital del av landets ekonomi. Enligt UI/Landguiden så har den, sedan 1993, uppgått till ungefär dubbelt så mycket som utlandslånen. De två delstaterna som många migrerar från, Nghe An och Ha Tinh, har båda halkat efter i den ekonomiska utveckling som resten av landet sett. Provinsen Nghe An får årligen in remitteringar till ett värde av 2,45 miljarder kronor enligt statliga medier.
Källor: Världsbanken och AFP

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV