← Till Tidningen Global
Nyheter

Centralamerikas bortglömda migranter

Guatemalanska kvinnor i Sumpango, Guatemala.

Allt fler människor som tillhör ursprungsbefolkningar eller bor på landsbygden i länder som Guatemala och Honduras tvingas flytta – antingen inom sina hemländer eller till grannländerna. Och ofta beror det på klimatförändringar.

MIGRATION När åkermarker går förlorade och jordbruket blir allt mer oförutsägbart ökar den ekonomiska osäkerheten för allt fler familjer, och en del av dem känner sig tvingade att flytta från sina hemregioner.

– En majoritet av migranterna från landsbygden är fattiga människor, men för det mesta inte de allra fattigaste, eftersom den gruppen inte har råd med de stora kostnader som resorna innebär, säger Ricardo Rapallo, som är senior expert på livsmedelssäkerhet vid FN:s jordbruksorganisation FAO, till IPS.

Enligt FN:s kommission för Latinamerika, ECLAC, ökade antalet migranter från El Salvador, Guatemala och Honduras med i genomsnitt 59 procent mellan åren 2000 och 2010. Och mellan 2010 och fram till 2016 ökade antalet papperslösa migranter som upptäcktes av USA:s gränskontrollmyndighet från 50 000 till över 400 000 personer.

Elizabeth Kennedy, som arbetar för Human Rights Watch i Honduras, säger till IPS att det finns historiska och sociala faktorer som gör att vissa grupper drabbas extra hårt när jordbruk och fiske påverkas av klimatförändringarnas effekter.

– De som drabbas mest är ursprungsbefolkningar, som även varit eftersatta historiskt. Och att inse detta är avgörande då det talats för lite om det, säger Elizabeth Kennedy.

Hon menar att det saknas satsningar – och även data  – som tar hänsyn till ursprungsbefolkningarnas utsatta situation i Centralamerika, där dessa befolkningar tidigare drabbades av massakrer och där många fortfarande lider av sviterna av våldet.

Enligt Elizabeth Kennedy finns det sex ursprungsbefolkningar i Honduras och över 30 i Guatemala, men hon menar att det skulle behövas ny och uppdaterad statistik om situationen för de olika folkgrupperna.

Många som tvingas flytta på grund av ett förändrat klimat uppmärksammas dessutom mindre eftersom de ofta flyttar inom det egna landet.

– Detta är viktigt att betona för även om det är den internationella migrationen som får allmänhetens uppmärksamhet, och som leder till politiska reaktioner, så är den inhemska migrationen mycket större, säger Ricardo Rapallo.

FN:s utvecklingsprogram beräknar att 244 miljoner människor var migranter eller flyktingar 2015, samtidigt som de inhemska migranterna beräknas ha uppgått till 740 miljoner år 2009.

I många familjer som drabbas av brist på mat åker en av familjemedlemmarna utomlands för att kunna skicka hem pengar och hjälpa de andra med försörjningen.

Men Elizabeth Kennedy säger att det på senare år har blivit allt vanligare att hela familjer väljer att flytta från länder som Guatemala och Honduras – vilket enligt henne är ett tecken på att utvecklingen är på väg mot ett håll där migrationen inte längre bara handlar om att stärka familjernas ekonomiska situation.