← Till Tidningen Global
Nyheter

Minskad migrantström till Europa

Antalet migranter till Europa minskade med cirka 20 procent till och med september i år, jämfört med samma period 2018.

Men rutten från öster, via Grekland, ökar på nytt.

På fredagen släpper Migrationsverket en prognos om migrantströmmen till Sverige.

MIGRATION – Hallå, EU, vakna. Jag säger det än en gång: Om ni försöker beskriva vår operation där som en invasion, så gör ni det lätt för oss: Då öppnar vi dörrarna och skickar 3,6 miljoner migranter till er.

Så sade Turkiets president Recep Tayyip Erdogan för två veckor sedan apropå sin regeringsstyrkas inmarsch i kurdiska delar av Syrien.

Om Erdogan skulle göra verklighet av sitt hot förändras alla prognoser för migrationen till Europa. Hittills har det dock inte skett, även om fler nu anländer den vägen. Annars är den sammanlagda trenden hittills minskad migration till Europa.

21 procent färre

Till och med den 30 september i år hade 80 800 flyktingar och migranter anlänt till Europa via de tre huvudsakliga vägarna över Medelhavet, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Det är 21 procent färre jämfört med samma tidsperiod i fjol.

Antalet som sökt sig till Spanien har halverats, och till Italien, där en starkt migrationsfientlig regering styrde till och med september, har ankomsterna minskat med två tredjedelar.

Däremot syns en ökning längs rutten via Turkiet/Grekland, från 37 300 januari till september 2018, till 46 100 för samma månader i år. Det är en ökning med 24 procent. Enligt ännu senare siffror från UNHCR , från den 21 oktober, är antalet uppe i drygt 53 000.

Afghaner vanligast

Afghaner står för två tredjedelar av dem som använder rutten via Grekland, enligt EU:s gränskontrollmyndighet Frontex. Därefter följer syrier, turkar, irakier och palestinier.

1 041 personer dog under färden över Medelhavet under januari till september, enligt UNHCR:s rapport. Det är 43 procent mindre än samma period 2018. Statistiken visar dock att risken att dö på det sättet har varit sex gånger större hittills i år (en på femtio) än under det stora flyktingåret 2015 (en på 300), då över en miljon migranter nådde Europa.

I Sverige sökte 16 081 personer asyl under januari–september, knappt 2 000 fler än i fjol, enligt Migrationsverket. De vanligaste nationaliteterna var syrier, iranier och eritreaner.

Fakta: Asylsökande till Sverige

2015162 877
201628 939
201725 666
201821 502
2019*16 081
*januari-september.

Källa: Migrationsverket.