← Till Tidningen Global
Nyheter

Många migranter har jobb och utbildning

Personal vid Internationella migrationsorganisationen, IOM, registrerar hemvändande migranter på flygplatsen Yaoundé Nsimalen Airport i Kamerun.

Migranter från Afrika söder om Sahara som korsar Medelhavet för att komma till Europa antas ofta vara analfabeter och arbetslösa som i ren desperation flyr ekonomisk stagnation och omfattande korruption i sina hemländer. Men en ny kartläggning visar att detta inte alltid stämmer.

MIGRATION Även om många lämnar sitt land av ekonomiska skäl visar en ny FN-rapport att många har en utbildning och jobb med löner som är högre än genomsnittet i hemländerna.

– Rapporten konstaterar att jakten på jobb inte är den enda motivationsfaktorn för att ge sig av och att inte alla papperslösa migranter lever i fattigdom eller har en låg utbildningsnivå. Över hälften av de som intervjuats hade en anställning eller gick i skolan vid tiden för avresa. Majoriteten av de som arbetade hade konkurrenskraftiga löner, säger FN:s talesperson Stephane Dujarric.

Rapporten visar också att över 90 procent av de tillfrågade inte känner sig avskräckta av den farofyllda färden till Europa och skulle göra om den igen.
Kartläggningen bygger på intervjuer med 1 970 papperslösa migranter från 39 afrikanska länder som bott i 13 länder i Europa. Majoriteten uppger att de gav sig av för att söka nya arbetstillfällen och inte för att söka asyl.

Pengar är fortfarande en viktig motivationsfaktor till att ge sig av. Lönerna i Europa är högre än i hemländerna. Omkring hälften av de tillfrågade som hade lämnat sina jobb uppgav att de inte hade tjänat tillräckligt.

– Rapporten syftar till att ge en tydligare bild av varför papperslösa migranter ger sig av från Afrika till Europa. Rapporten visar att det krävs fler möjligheter och val i hemländerna och ökade möjligheter till laglig migration, säger Stephane Dujarric.

Men enligt de tillfrågade var jobb och pengar inte de enda faktorerna. Omkring 77 procent uppgav att de saknade möjlighet till politisk påverkan i hemlandet och 62 procent uppgav att de hade behandlats orättvist av sina regeringar.

Achim Steiner, chef för FN:s utvecklingsprogram, UNDP, säger att den 71-sidiga rapporten visar att afrikanska migranter lämnar sina hem på grund av hinder för utveckling och brist på valmöjligheter i korrupta ekonomier.

– Migrationen är en konsekvens av utvecklingsframsteg runt om i Afrika, om än ojämna framsteg och inte tillräckligt snabba för att tillfredsställa människors strävan, säger Achim Steiner.

Fortfarande drunknar människor till havs på väg till Europa när de försöker ta sig över Medelhavet i rangliga båtar. Många fastnar i överfulla läger i Grekland och på andra platser. Det har skapat politiska spänningar i länderna inom EU.

Shoshana Fine vid European Council on Foreign Relations, skrev i en rapport tidigare i oktober att som det nu ser ut så har inte EU-länderna något rättvist system genom vilket medlemsländerna kan dela på ansvaret att ta emot migranterna. “Som en konsekvens fortsätter de att bråka med varandra om vem som ska ta hand om asylsökande och andra migranter som når Europas stränder”.