← Till Tidningen Global
Nyheter

Kraftiga befolkningstapp i sydöstra Europa

Ett bostadsområde i Sofia, Bulgarien.

EUROPA FN varnar för följderna av dramatiskt minskande befolkningar i sydöstra Europa. När unga människor söker sig utomlands blir det ett hot mot ländernas möjligheter att upprätthålla sociala skyddsnät och samhällsservice, påpekar FN:s befolkningsfond UNFPA:s enhet för Östeuropa och Centralasien.

Nio av tio av de länder i världen vars befolkning minskar mest finns i östra och sydöstra Europa, enligt enhetschefen Allana Armitage.

– Färre barn och hög utvandring betyder att befolkningarna i sydöstra Europa blir mindre och äldre, och till skillnad mot (länderna i) Västeuropa fyller inte invandring upp luckorna, säger hon.

FN-fondens prognos pekar mot att mellan 1995 och 2035 kommer andelen äldre än 65 år att fördubblas i de flesta av de aktuella länderna. I vissa länder kan andelen bli tre gånger så hög.

Till 2050 spås Bulgarien ha tappat en fjärdedel av sin befolkning på grund av större utvandring än invandring och låga födslotal.