← Till Tidningen Global
Nyheter

Domstol stoppar barnäktenskap i Tanzania

Rätten har sagt sitt: barnäktenskap är inte tillåtet i Tanzania.

TANZANIA 2016 slog Tanzanias domstolsväsen fast att lagen som tillät att flickor som hade sina föräldrars medgivande kunde gifta sig från 15 års ålder, eller 14 års ålder om de hade godkännande från domstol, var grundlagsvidrig och diskriminerande.

Landets regering överklagade utslaget, men nu meddelar en appellationsdomstol att det inte blir någon ny prövning.

”Vi avvisar detta överklagande eftersom det saknar grund”, skriver rätten.
Därmed står det klart att den lagliga giftermålsåldern för kvinnor ska vara 18 år – samma ålder som redan gäller för män.

Beskedet välkomnades av aktivister.

– Det här är en glädjens dag för alla flickor och för alla som bryr sig om deras välmående, säger Anna Henga från landets största människorättsgrupp LHRC.
Enligt officiell statistik gifter sig 40 procent av flickorna i Tanzania innan sin 18-årsdag.