← Till Tidningen Global
Nyheter

Statslösa förnekas sin identitet

Den muslimska minoritetsgruppen rohingya är världens största statslösa folkgrupp.

Många miljontals människor världen över kan inte ansöka om pass eller annan dokumentation eftersom de saknar officiell nationalitet.
Enligt FN är problemen med statslöshet på väg att förvärras i takt med att nationalismen växer sig starkare, vilket leder till att fler regeringar är mindre intresserade av att hjälpa personer som betraktas som ovälkomna utomstående.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Det handlar bland annat om den muslimska minoritetsgruppen rohingya i Myanmar och Bangladesh, men också om stora grupper som lever i länder som Elfenbenskusten, Thailand, Lettland, Syrien och Kuwait.

I en undersökning som gjordes 2017 beräknades det finnas 70 länder med sammanlagt 3,9 miljoner människor som lever utan nationalitet. Men FN:s flyktingorgan, UNHCR, menar att den verkliga siffran sannolikt är tre gånger så hög, och att det snarare handlar om 12 miljoner människor.

Världens största enskilda grupp utgörs av rohingyerna, varav många hundratusentals har flytt undan våldet i hemlandet Myanmar och nu lever som flyktingar i Bangladesh, ett land som inte heller erkänner dem som medborgare.

FN beskriver statslöshet som ett fenomen med många orsaker – som ofta har sin grund i juridiska direktiv och nya dragningar av nationsgränser. Många människor har exempelvis förblivit statslösa sedan Sovjetunionen föll samman.

Personer som är statslösa saknar i många fall födelseattester, vilket enligt FN leder till att de tvingas leva marginaliserade under resten av sitt liv. De saknar de dokument som krävs för att kunna resa, gifta sig, få ordentliga anställningar, gå i skola, få tillgång till vård eller för att kunna öppna bankkonton.

FN:s biträdande generalsekreterare Amina Mohammed slog inför mötet i Genève fast att statslöshet innebär att personer och grupper förnekas sin identitet, vilket i sin tur kan skapa juridiska problem i generationer framåt.

– Och statslösa människor har ingen talan. När de förhindras att delta i val eller att delta i det offentliga livet ställs de utan representanter överallt, säger Amina Mohammed.

FN:s högkommissarie för flyktingar, Filippo Grandi, påpekar samtidigt att en lång kampanj mot statslösheten har gett resultat. Under de senaste fem åren uppges 220 000 tidigare statslösa människor ha fått sin nationalitet erkänd.