← Till Tidningen Global
Nyheter

Missbruk och våld bland utsatta grönländare

Enligt en ny statlig rapport plågas socialt utsatta grönlänningar i Danmark långt mycket mer än andra utsatta i landet av missbruk, hemlöshet och våld.

Socialt utsatta grönländare i Danmark plågas långt mycket mer än andra utsatta i landet av missbruk, hemlöshet och våld, visar en ny statlig rapport.

DANMARK Medan 31 procent av grönländarna har utsatts för sparkar, slag eller skakvåld är samma andel bland andra socialt utsatta 16 procent, enligt rapporten från myndigheten för folkhälsa som lämnats till Rådet för social utsatta.

– Det är mycket allvarligt att socialt utsatta grönländare utsätts för så höga våldsnivåer, säger rådets ordförande Jann Sjursen.

Enligt beräkningar finns det 1 000–1 500 utsatta grönländare i landet, de flesta i de större städerna.

Sjursen säger att våldet exempelvis kan uppstå i röriga situationer där många hemlösa finns.

Ungefär hälften av de utsatta grönländarma är hemlösa enligt studien, medan andelen bland de andra socialt utsatta är 24 procent.

Grönländarna sticker också ut när det gäller alkoholmissbruk. 40 procent i gruppen är missbrukare, att jämföra med 13 procent av de övriga.

Det är första gången en särskild analys av socialt utsatta grönländare gjorts i Danmark.

– Med denna studie får vi för första gången dokumentation på hur deras allmänna hälsa och välbefinnande är och vilka problem de faktiskt slåss emot jämfört med andra socialt missgynnade, säger Jann Sjursen.