← Till Tidningen Global
Nyheter

Kvinnor utsatta för övergrepp vid förlossning

Många kvinnor i låginkomstländer behandlas illa vid förlossningen.

Födande kvinnor får utstå örfilar, slag, utskällningar och hån. En undersökning i fyra låginkomstländer visar att var tredje kvinna upplevt fysiska och psykiska övergrepp vid förlossningen.

HÄLSA Forskarna har besökt hälsovårdsmottagningar i Ghana, Guinea, Myanmar och Nigeria. De har varit på plats under förlossningar samt gjort enkätstudier i efterhand. De fysiska och verbala övergreppen kulminerade 30 minuter före födsel till 15 minuter efter, enligt studien som publiceras i The Lancet.

På flera kvinnor gjorde personalen vaginal undersökning, klippte kvinnan i mellangården eller utförde kejsarsnitt utan att informera först eller få den födande kvinnans samtycke.

De kvinnor som var mest utsatta var unga mödrar och kvinnor utan utbildning. Marie Berg, professor i vårdvetenskap med inriktning på reproduktiv och perinatal hälsa, har forskat på hur gravida kvinnor behandlas i Rwanda. Hon är inte förvånad över studiens resultat.

– De kanske har blivit ofrivilligt gravida, de kanske är ensamstående, och då blir de ännu mer utsatta och hierarkiskt behandlade av personalen, kan jag gissa. Och det andra med utbildningsnivån, det vet vi, att ju lägre utbildningsnivå, desto svårare har man för att ta för sig och tala för sin sak, säger hon till Vetenskapsradion.