← Till Tidningen Global
Nyheter

Kuststater och önationer i frontlinjen för klimatförändringar

Rufus Joseph framför resterna av sitt hus på Dominica i Västindien efter orkanen Marias framfart 2017.

Små önationer och kuststater hotas av stormar och stigande havsnivåer. I många länder är klimatförändringarna redan verklighet. ”Vi är i epicentrum av en global kris för klimatet,” säger Belizes utrikesminister Wilfred Elrington.

KLIMAT Barbados premiärminister Mia Mottley säger till IPS att om inget görs för att bromsa klimatförändringarna kommer världens rika länder se en tillströmning av klimatflyktingar de kommande åren.

År 2014 antogs en tioårig plan för att ta itu med de utmaningar som små östater under utveckling står inför. I samband med generalförsamlingens möte vid FN-högkvarteret i New York den 27 september summerade världens länder utvecklingen de senaste fem åren. Enligt världens ledare kommer det att krävas en stor ökning av investeringar för att skapa en hållbar utveckling för önationerna.

– Det här är ett kritiskt ögonblick med tanke på de överväldigande utmaningar som hotar vår hållbara utveckling. Våra medborgare blir varje dag påminda om att klockan tickar när det gäller vår överlevnad. Förra året fick vi en rapport från FN:s klimatpanel IPCC som förutspådde total förödelse för våra länder om vi missar 1,5-gradersmålet, säger Belizes utrikesminister Wilfred Elrington.

Wilfred Elrington säger att den senaste rapporten från IPCC om havet och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) varnar för att 65 miljoner människor bor på öar och i låglänta länder som riskerar att helt översvämmas. Han menar att de redan ser tecken på den utvecklingen.

– Våra stränder försvinner, vårt dricksvatten försaltas, våra hav och sjöar blir försurade och syrebrist hotar våra rev och vårt fiske. Är det inte extrema översvämningar så är det extrem torka. Vem som helst av oss kan bli nästa som drabbas av en kategori 5-orkan eller cyklon. Vi är i epicentrum av en global kris för klimatet och den biologiska mångfalden, säger han.

Fattiga små östater står inför flera utvecklingsutmaningar – att de är avlägset belägna, att de är små ekonomier, har höga importkostnader, höga kostnader för infrastrukturutveckling, och möter problem när det gäller transporter samt är sårbara för klimatförändringar.

Många av dessa stater är i frontlinjen för klimatförändringarna och har svårt att uppnå en varaktig hög ekonomisk tillväxt. Ön Barbuda drabbades i september 2017 först av orkanen Irma och sedan av orkanen José.

– Se på situationen i Barbuda. Där har kostnaden för återuppbyggnaden varit tio gånger så hög som den summa som först efterfrågades. Och Barbuda har ännu inte samlat in ens det beloppet, säger Mia Mottley.

Hon fortsätter att berätta om Dominica i Karibien, som drabbades av orkanen Maria 2017.

– Dominica har mindre statliga medel än de flesta andra länder men tvingas slå knut på sig själv för att få fram 300 miljoner dollar, medan befolkningen i Dominica, likt de på ön Abaco och Grand Bahama inte vet var de ska tjäna sina pengar kommande vecka.

Nyligen slog orkanen Dorian till mot Bahamas. Förödelsen blev stor och omkring 50 personer uppges ha omkommit. Den ökade frekvensen, omfattningen och intensiteten av naturkatastrofer kommer att fortsätta kräva liv, förstöra infrastruktur och utgöra ett hot mot livsmedelsförsörjningen.

Under mötet uppmanades det internationella samfundet att bistå med utvecklingsfinansiering för att stötta små ö-nationer under utveckling. Ledare från flera länder uttryckte sin oro över de förödande effekterna av klimatförändringarna och uppmanade till ambitiösa åtgärder i enlighet med Parisavtalet för att ta itu med klimathoten.