← Till Tidningen Global
Glöd · Ledare

Inhumana bud i Mellerud

Alla barn i Sverige har sedan 2013 rätt att gå i skolan, även barn som ska utvisas. Enligt skollagen har de rätt till likvärdig utbildning och det finns inga krav på att skolpersonalen ska ange dem för polisen. Det vore ju inte heller någon likvärdig utbildning om det skulle finnas sådana krav.

I Mellerud i Dalsland bor några tusen personer och det är oklart om det går några utvisningshotade barn i ortens skolor. Men om det gör det tycker Ulf Rexefjord,ledamot i kultur- och utbildningsnämnden, att skolorna ska larma polisen. Han anser inte att barn som är här ”illegalt” ska ha fri skolgång – att barnen inte har brutit mot lagen spelar mindre roll. Och eftersom Ulf Rexefjord ogillar det som står i skollagen tycker han att skolorna ska bryta mot den. Det är en mycket sverigedemokratisk syn på lag och ordning.

Vidare motiverar han sitt förslag, i en intervju med SVT, med att det han föreslår är en rutin, och att ”klara riktlinjer” är ”trygghetsskapande”. Man kan fråga sig för vem det skapar trygghet – inte är det för de utvisningshotade eleverna, och inte för deras skolkamrater heller. Och rutiner och riktlinjer finns redan i kommunen: om polisen ringer och frågar om ett barn svarar de på frågan. Men problemet har inte kommit upp.

Ännu ett i raden av omotiverade förslag som ska göra livet surt – eller omöjligt – för människor från andra länder som lever i Sverige, med eller utan uppehållstillstånd. Utvisningshotade barn ska inte kunna vara trygga i skolan. Barn med modersmål som inte är svenska ska inte hitta böcker på sina modersmål på biblioteken, och helst ska de inte studera sina modersmål heller. Trots att det är bra även för deras svenska. Människor som blir sjuka ska inte ha tillgång till tolk om taggtrådshögern tycker att de borde ha lärt sig svenska.

Kultur- och utbildningsnämnden i Mellerud har skickat förslaget vidare till förvaltningen, som ska utreda det och sedan lämna det till nämnden för beslut. I väntan på det beslutet vill Robert Olsson, rektor på Melleruds enda högstadieskola, bara ge en kommentar till SVT:
– Skolor lämnar inte ut uppgifter om tredje man, så är det. Det är min tolkning av situationen just nu.

De inhumana förslagen droppar ner, det ena efter det andra, och en del av dem blir beslut. De vänjer oss vid inhumanitet, de vänjer oss vid att skilja mellan ”vi” och ”dom” – och avsikten är att skapa otrygghet, inte trygghet. Att sätta ner foten där det inte finns någon mark och skapa nya vägar för fascismen att rulla in på.

Även i fortsättningen ska elever i skolan få lära sig om antiken, aztekerna, mayakulturen och andra civilisationer från före 1700-talet.

USA verkar sakna trygghetsskapande rutiner för att göra sig av med en spritt språngande livsfarlig president.