← Till Tidningen Global
Radar

Indiska fack varnar för frihandelsavtal

Arbetare på en aluminiumfabrik i Hyderabad.

Indiska fackföreningar är kritiska till det asiatiska frihandelsavtalet Regional Comprehensive Economic Partnership som kan komma att stå klart till årsskiftet. Fackföreningarna menar att avtalet kommer att försvaga arbetares ställning och villkor samt leda till att hundratusentals jobb försvinner.

INDIEN Under ett möte för ett par veckor sedan samlades flera indiska fackföreningar inom tillverkningsindustrin för att diskutera hur frihandelsavtalet Regional Comprehensive Economic Partnership kommer att slå mot arbetstagare och fackföreningsrörelsen när det går igenom. De kritiserade bristen på insyn i förhandlingarna kring avtalet som omfattar 16 nationer, medlemsstaterna i Asean (Association of Southeast Asian Nations), liksom ytterligare sex länder, bland annat Australien och Nya Zeeland.

Bristen på transparens liksom brist på krav på respekt för arbetares rättigheter inom avtalet oroar fackföreningsrörelsen, rapporterar det globala facket Industriall. Industriall betonar att det är nödvändigt att det bland annat upprättas kontroller kring utländska direktinvesteringar för att möjliggöra en hållbar utveckling.

– Fackföreningar i Indien är djupt oroade över de negativa konsekvenserna av handels- och investeringsavtal. Den ekonomiska nedgången visar att Indiens handels- och industriella politik är otillräcklig för att dämpa nedskärningen av arbetstillfällen över hela tillverkningssektorn, eller för att skapa jobb.

Regeringen måste samarbeta med fackföreningar i dessa frågor och gå vidare för att uppnå hållbara resultat, säger Apoorva Kaiwar, Industrialls regionala sekreterare för södra Asien på det globala fackets hemsida.   

Det var den 25–26 september i New Delhi som mötet mellan olika fackföreningar som är medlemmar i Industriall samlades för att diskutera riskerna med frihandelsavtalet som förväntas bli klart tills årsskiftet.

Förhandlingar kring Regional Comprehensive Economic Partnership påbörjades 2012 och kommer när är klart bli det största frihandelsområdet i världen med omkring 30 procent av världshandeln, och den sammanlagda befolkningen i medlemsländerna uppgår till 3,4 miljarder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV