← Till Tidningen Global
Radar

Migrationens grundorsaker hamnar i skuggan

Migranter i Mexiko.

FN uppmärksammade Världsdagen för migranter och flyktingar den 29 september. Detta samtidigt som främlingsfientligheten breder ut sig i många länder och regeringar misslyckas med att ta itu med migrationens grundorsaker.

MIGRATION Högerpopulistiska attacker kommer från politiker och politiska ledare främst i Europa, USA och Australien.

”De som inte sätter tydliga gränser för migrationen kommer snart känna sig som främlingar i sitt eget land,” säger Sebastian Kurz, tidigare förbundskansler i Österrike.

Ungerns premiärminister Viktor Orban och hans högerpopulistiska parti Fidesz har förklarat sin avsikt att skydda Europa från en ”muslimsk invasion”. Viktor Orban har sagt att det bara finns två typer av ledare i världen i dag – globalister och patrioter – en uppfattning som också underströks av den amerikanska presidenten Donald Trump när han talade inför FN:s generalförsamling den 24 september.

Som en uppföljning till det tillkännagav Trumpadministrationen den 26 september att USA bara kommer att släppa in omkring 18 000 flyktingar år 2020 av de 368 000 som beräknas söka uppehållstillstånd.

När Donald Trump blev president i januari 2017 mer än halverade han taket som den tidigare administrationen satt för året, från Obamas 110 000 flyktingar, till 50 000.

När USA:s utrikesdepartement lade maxnivån på antalet flyktingar som landet skulle ta in 2019 på 30 000 var redan det en uppmärksammad sänkning.

Brandon Wu vid hjälporganisationen
Action Aid USA, säger att migrationen kommer att fortsätta öka. Han menar att världens regeringar inte tar itu med grundorsakerna till migrationen.

– Vi satsar inte på lösningar på klimatkrisen, varken genom att minska utsläppen eller hjälpa samhällen att anpassa sig till ett förändrat klimat. Vi investerar inte i en tryggad livsmedelsförsörjning eller försörjning på landsbygden, påpekar han.

Brandon Wu menar att regeringar, däribland USA:s, fortsätter med en utrikespolitik som bidrar till konflikter och förföljelse. Han säger att en strategi där migranter förföljs efter att de redan lämnat sina hem inte kommer åt huvudproblemet.

– För att vända trenden med ökande migration måste vi ta itu med orsakerna till att människor ger sig av. Ingen regering hanterar dessa frågor i den grad som behövs.

Han hävdar att den strategi som används av länder i Europa, och USA, för att flytta gränserna längre ut i syfte att hålla migranter på avstånd i grunden är felaktig.

– Det är på sin höjd en tillfällig lösning. USA förlitar sig nu på att extremt instabila länder som Honduras och El Salvador ska ta emot asylsökande.
Brandon Wu menar att den bästa lösningen skulle vara att mottagarländer tar emot migranter och ger dem samma rättigheter som andra medborgare medan utrikespolitiken, biståndet och klimatpolitiken riktar in sig på att ta itu med orsakerna till att människor ger sig av från första början.