← Till Tidningen Global
Radar

Matindustrin uppmanas ta sikte på hållbarhetsmålen

Experter menar att den globala matindustrin måste börja verka för ökad hållbarhet i enlighet med FN:s globala utvecklingsmål.

Närmare en miljard människor i världen lider av undernäring samtidigt som klimatförändringar och förstörelse av åkermarker blir allt större utmaningar för världens jordbruk. Experter menar att den globala matindustrin i mycket högre grad måste verka för en ökad hållbarhet.

MATINDUSTRIN Vid ett möte om tryggad livsmedelsförsörjning som hölls i New York förra veckan presenterade organisationen Barilla Foundation en ny rapport som slår fast att dagens moderna jordbruk och livsmedelssystem skapat en situation där mängder av människor lider av hunger, undernäring eller övervikt. Detta samtidigt som matproduktionen ligger bakom mängder av miljöproblem, en stor del av utsläppen av växthusgaser och användningen av vattenresurser. Rapportförfattarna påpekar att matindustrins företrädare måste göra mer för att verka för en hållbar utveckling, i enlighet med FN:s globala utvecklingsmål.

Vid mötet slog ekonomiprofessor Jeffrey Sachs fast att jordbruken påverkar ekosystemen över hela världen i en chockerande omfattning.

– Vi går miste om ekosystem och detta är naturligtvis en komplex fråga – men jordbruken är utan tvekan den främsta orsaken.

Scarlett Benson vid organisationen Systemic varnade för den nuvarande utvecklingen.

– Om vi fortsätter på samma sätt som nu kommer ytterligare 400 miljoner hektar av naturliga ekosystem att förvandlas till åkermarker.

Samtidigt påpekade hon att om rätt åtgärder sattes in skulle i stället stora områden av åkermarker kunna frigöras och återgå till att bli naturmarker.

– Mark kan frigöras om vi förändrar vår kosthållning, minskar matsvinnet och ökar jordbrukens produktivitet genom att använda tekniken bättre, vilket skulle göra det möjligt för oss att utnyttja mark mer effektivt, sade Scarlett Benson.

Charlotte Ersboll, som är senior rådgivare vid FN:s initiativ Global Compact, påpekade att alldeles för få företag hittills har satsat på en hållbar utvecklingsmodell.

– Det är uppenbart att det företagen gör i förhållande till de hållbara utvecklingsmålen är mycket ytligt, sade hon.

Hon påpekade att bara en mindre andel av företagen satsar på hållbarhet inom deras leverantörsled.

Jeffrey Sachs underströk behovet av att olika sektorer börjar samarbeta.

– Vi kommer inte att uppnå någon hållbarhet på planeten om inte ansvaret delas. Matsektorn kommer att förlora sin bärkraft om klimatförändringar, förluster av den biologiska mångfalden, förstörelsen av marker och vattenbristen fortsätter på inslagen linje.

Gerbrand Haverkamp, som är ordförande för World Benchmarking Alliance, säger till IPS att även om världens regeringar har en mycket viktig roll i arbetet för att uppnå de globala målen, så måste också företagen involveras.

Han menar att det handlar om att förmå dem att bedriva en verksamhet som i stället för att underminera arbetet för att nå hållbarhetsmålen stärker utvecklingen.

– Men för att få företagen att göra detta måste vi också förklara vad detta innebär, så att vi sedan kan granska hur väl de lyckas och offentliggöra resultaten.

Gerbrand Haverkamp säger att detta skulle ge både konsumenter och investerare en möjlighet till inblick i hur företagen sköter sig och vilka risker deras verksamhet ger upphov till.

Han säger att en av de stora utmaningarna handlar om hur data ska samlas in – delvis på grund av att många företag inte själva samlar in rätt uppgifter, eller väljer att inte offentliggöra dem.