← Till Tidningen Global
Radar

Lång konflikt bakom spänningar i Gulfregionen

Arbetare vid oljefältet i Khurais som attackerades 14 september.

Vad ligger bakom fiendskapen mellan Saudiarabien och Iran? Vems uppgifter är mest trovärdiga? Frågorna är många efter attacken mot den saudiska oljeanläggningen.

SAUDIARABIEN/IRAN Varför är det så spänt mellan Saudiarabien och Iran?

Konflikten mellan länderna går decennier tillbaka i tiden. Från att ha varit relativt goda under 1990-talet, blev de i det närmaste iskalla under 2000-talet då maktbalansen skiftade i och med att det iranska inflytandet växte i Saudiallierade arabstater. Konflikterna kring Irans kärnenergiprogram var en starkt bidragande orsak.

Relationerna mellan USA och Iran tinades upp i samband med kärnenergiavtalet som slöts 2015 i syfte att Iran inte ska utveckla kärnvapen.

– Stämningen i Gulfen har trappats upp den senaste tiden, och i synnerhet de senaste månaderna, bland annat på grund av att USA dragit sig ur kärnenergiavtalet. Det har gjort att Iran agerat mer kraftfullt mot olika aktörer i Mellanöstern och det här är en del av den eskaleringen vi nu ser, säger Samuel Bergenwall, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut.

Finns det någon som tjänar på situationen?

– Det är nog ingen av staterna som vill ha krig. Vinnare skulle i så fall vara andra oljeproducerande länder om oljepriset går upp.

Vem kan man lita på?

Uppgifterna om vem som ligger bakom attackerna går isär. Huthirebeller i Jemen har sagt att det är de som genomfört dem, något som även deras allierade Iran hävdar. Saudiarabien säger sig ha bevis för att det är Iran som är skyldigt och USA har också pekat ut landet. Samuel Bergenwall konstaterar att båda scenarierna inte kan vara korrekta, men de bevis som hittills offentliggjorts ger inget entydigt svar.

– Det bästa är att avvakta de FN-experter som undersöker nedslagsplatsen och ser vad som har skett.

– Iran har pekat mot huthierna och huthierna har agerat mot Saudiarabien med drönare under lång tid. Men många menar att det här är för avancerat för att det skulle kunna vara de. Vi får se vad utredningen säger.

Finns det risk för ett storkrig där USA blir indraget?

– USA spelar en väldigt central roll och Saudiarabien förväntar sig stöd från USA. Det är ett väldigt spänt läge och om det skulle visa sig att det är Iran som ligger bakom, inte bara genom indirekt stöd utan direkt, så blir det en väldigt allvarlig fråga hur USA väljer att agera. Det är många i regionen som förväntar sig att USA ska svara på det.

Samuel Bergenwall pekar på att attacken mot oljeanläggningen i sig är exceptionell.

– Så stora attacker i Saudiarabien har inte skett på väldigt många år. Det är världens största oljeexportör och hjärtat i den saudiska oljeindustrin som attackeras av möjligtvis en annan stat, det innebär att situationen trappats upp rejält kring Gulfen.

Inte förrän man vet vem som bär ansvaret för attacken kan man säga hur allvarligt läget är.

– Den viktiga frågan är ju vem ligger bakom och det vet vi inte än. Det kan vara huthierna, det kan vara Iran och det kan vara andra grupper.

– USA och andra tycks ju mena att det är Iran som ligger bakom och Iran har sagt att man kommer att svara militärt om det sker angrepp, inte bara mot dem som angriper utan även mot andra mål i regionen.