← Till Tidningen Global
Radar

Qatar bryter sitt löfte om migrantarbetares löner

Arbetare vid bygget av Al-Wakra Stadium som ska färdigställas inför VM 2022.

Qatar fortsätter att bryta sina löften när det gäller förbättringar av migrantarbetares rättigheter, menar Amnesty International i en ny rapport. Tusentals migrantarbetare väntar alltjämt – och flera hundra till synes förgäves – på att få ut sina löner eller kompensationer för uteblivna arvoden för sina bidrag till gulfstatens bygg- och städbransch, viktiga komponenter i Qatars förberedelser inför herrfotbolls-VM 2022.

QATAR Herrfotbolls-VM 2022 kryper allt närmare, men Qatar fortsätter systematiskt att utnyttja migrantarbetares tjänster i form av slavliknande kontrakt och uteblivna löner. Amnesty Internationals nya rapport ”Allt jobb, ingen lön” uppvisar en blek verklighet för hundratals migrantarbetare som nu mist allt hopp om att kvittera ut någon ekonomisk ersättning, trots att myndigheterna i Qatar etablerat särskilda kommittéer i syfte att lösa arbetsrättsliga konflikter.

– Trots betydande löften om reformer från Qatar inför VM 2022 fortsätter landet att vara en arena för skrupelfria arbetsgivare, säger Stephen Cockburn, chef för globala frågor på Amnesty International, i samband med rapportens publicering.

De arbetsrättsliga kommittéerna tros lida brist på resurser och politisk uppbackning samtidigt som de har översvämmats av klagomål vilket gjort väntetiden för enskilda ärenden synnerligen segdragna.

– Migrantarbetare kommer ofta till Qatar i hopp om att ge sina familjer ett bättre liv, men istället återvänder många människor hem utan någon ekonomisk ersättning, konstaterar Stephen Cockburn.

Qatars förestående värdskap för herrfotbolls-VM håller liv i debatten om idrott och politik och har höjt omvärldens krav på tillgodosedda rättigheter för de män och kvinnor som färdigställer de arenor, hotell och tränings- och supporterfaciliteter som mästerskapet är beroende av. Antalet migrantarbetare som sökt sig till Qatars bygg och industriboom tros vara två miljoner, vilka lever i ett parallellt samhälle utan de rättigheter och skyddsnät som emiratets officiella befolkning på 2,7 miljoner åtnjuter.

I ljuset av de senaste årens kostsamma idrottsevenemang – herrfotbolls-VM 2014 i Brasilien och sommar-OS i Rio de Janeiro samt herrfotbolls-VM i Ryssland – står det klart att en annan verklighet väntar för Qatar när mästerskapet 2022 är över. Qatar har visserligen lovat att mästerskapet 2022 kommer att vara ”världens första koldioxidneutrala”, ett löfte som ställer höga krav på icke-fossila energisatsningar och enorma trädodlingar och jordbrukssatsningar som innebär stora påfrestningar för Gulfstaternas redan hårt pressade vattensituation.

Världsbankens siffror visar på en växande konflikt när det gäller vatten efter stormar och utdragna regnperioder och efterlyser bättre samarbete när det gäller att säkra vattensäkerheten inte bara för de oljerika gulfstaterna, utan även för Mellanöstern i stort. En fråga – och en miljömässig och sociopolitisk prioritet – som drunknar under den senaste tidens upptrappade tonläge och konfliktstatus mellan Iran och Saudiarabien.

Claudia Sadoff, chef för International Water Manegement Institute, understryker den omöjliga ekvationen att säkra tillgång till rent vatten till ekologi och människor om brunnar töms i dagens rasande takt – dels för att tjäna icke-hållbara industrier och urbana skrytprojekt, dels för att stå värd för kortsiktiga projekt som exempelvis ett herrfotbolls-VM kantat av övergrepp på och utnyttjande av gästarbetskraft:

– När du hämtar upp mer vatten än som tillåts fyllas skadas ekosystem som vi är beroende av, och ekonomiska förutsättningar och välfärd äventyras, säger Claudia Sadoff till CNN.

Klas Lundström