← Till Tidningen Global
Radar

Polsk avloppskollaps drabbar hela Östersjön

Rent vatten? Nja, Östersjön får nu ta emot orenat polskt smutsvatten till följd av haveriet i reningsverket utanför Warszawa.

Lika mycket fosfor från en enda källa som hela Sveriges utsläpp i Östersjön – haveriet i det polska avloppsverket utanför Warszawa innebär ett rejält avbräck i Östersjöns återhämtning.

POLEN Haveriet i det polska reningsverket Czajka utanför Warszawa i lördags innebär att 3 000 liter smutsigt avloppsvatten per sekund forsar ut i floden Wisla. Så småningom når det Östersjön, där floden mynnar ut. Det innebär att Östersjön, där det hittills funnits förhoppningar om små, små tecken på återhämtning från övergödning och gifter, nu får ta emot mängder med gödande och giftiga ämnen.

Ännu fyra dagar efter haveriet rinner skitvattnet från storstaden Warszawa rakt ut helt utan rening. Polska myndigheter hoppas nu kunna åtgärda utsläppen i slutet på veckan, enligt bland andra SVT Nyheter , men helt säkert är det inte.

Fosfor ger algblomning

Värst är utsläppen av fosfor, som orsakar algblomning, berättar Lars Sonesten, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet och ordförande för organisationen Helcom, som verkar för att minska miljöpåverkan på Östersjön.

– I dagsläget är det mest akut för floden Wisla, men ju längre tid vattnet släpps ut orenat, desto större blir problemen för Östersjön. Det blir en större utmaning att se till att Östersjön återhämtar sig, säger han.

Han har räknat på utsläppen. Haveriet i reningsverket utanför Warszawa innebär att omkring 2,3 ton fosfor släpps ut per dygn. Det är lika mycket per dag som Sverige släpper ut i egentliga Östersjön – vi orsakar utsläpp på mellan 700 och 800 ton fosfor per år. Då har Sverige ändå lovat att sänka utsläppen ordentligt, för att minska syrebrist och algblomning i Östersjön, förklarar han.

– Polen släpper ut mycket, omkring en tredjedel av hela belastningen på hela Östersjön, säger Lars Sonesten.

EU:s krav har hjälpt

Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt vatten, konstaterar att det som hänt nu är en slags otäck påminnelse om hur det var innan Polen gick med i EU. Då skickades nästan allt avloppsvatten ut i Östersjön helt orenat.

– Det har skett fantastiskt mycket sedan EU-inträdet, då Polen började följa EU:s avloppsvattendirektiv.

Han känner inte till vad mer exakt som inträffat i det polska reningsverket, men sannolikheten för ett liknande haveri i svenska reningsverk är liten. Även om det inträffar fel och stopp även här så går det oftast att rena avloppsvatten i några av reningsstegen, förklarar han.

Båda experterna ser avloppskollapsen som mycket problematisk för Östersjön. Fast det är ingen risk för att vi ska få se polska bajskorvar flyta i land på svenska stränder, förklarar Anders Finnson.

– Nej, det löses upp snabbt. Störst blir problemen lokalt, allt djurliv i floden försvinner. Det är en katastrof där. Även i Gdanskbukten i flodmynningen vid Östersjön blir det stor påverkan. Men syrebrist och algblomning till följd av utsläppen kommer att påverka hela Östersjön om inte utsläppen snabbt åtgärdas, säger Anders Finnson.