← Till Tidningen Global
Radar

Migrantarbetare skickar hem mångmiljardbelopp

Migrantarbetare från Pakistan på ett bygge i Dubai.

Världens 200 miljoner migrantarbetare skickar i genomsnitt hem 15 procent av vad de tjänar. Pengarna som överförs blir allt viktigare för hemländerna.

MIGRATION Migrantarbetare skickar hem tre gånger mer pengar än det globala biståndet och summorna överstiger de utländska direktinvesteringarna i låg- och medelinkomstländer. Det uppger IFAD, Internationella fonden för jordbruksutveckling.

Gilbert F. Houngbo, chef för IFAD, uppger att summorna väntas växa till över motsvarande 550 miljarder dollar 2019, från 529 miljarder dollar 2018.

Något som sällan uppmärksammas är att 85 procent av migrantarbetarnas inkomster samtidigt blir kvar i värdländerna.

– Bakom siffrorna finns de individuella överföringarna på 200 eller 300 dollar som migranter skickar hem regelbundet så att de 800 miljoner människor som utgör familj och släkt i hemlandet kan tillgodose de omedelbara behoven och skapa sig en bättre framtid. Hälften av pengarna skickas till människor på landsbygden där de gör störst skillnad, säger Gilbert F. Houngbo.

En häpnadsväckande uppgift är att om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer 8,5 biljoner dollar att ha skickats till familjer i utvecklingsländer mellan 2015 och 2030.

– Det beräknas att omkring 2 biljoner dollar (i genomsnitt 25 procent av de sammanlagda överföringarna) kommer att sparas eller investeras. Om de används effektivt kommer dessa överföringar få en aldrig tidigare skådad effekt när det gäller att skapa en hållbar utveckling, säger Gilbert F. Houngbo.
Uppgifter från FN visar att var sjunde person i världen är delaktig i penningöverföringarna – antingen genom att vara mottagare eller sändare. Pengarna utgör en livlina för miljontals familjer.

Det beräknas att tre fjärdedelar av överföringarna används för att täcka grundläggande behov av mat, mediciner, skolutgifter och boende. I kristider skickar migrantarbetare ofta hem mer pengar för att täcka förluster av grödor eller för att hjälpa till på andra sätt.

Omkring 25 procent av överföringarna – motsvarande över 100 miljarder dollar per år – sparas eller investeras i aktiviteter som genererar inkomster, jobb och förvandlar ekonomier, framför allt på landsbygden.

Cirka hälften av transaktionerna når landsbygden där tre fjärdedelar av världens fattiga bor. Under de kommande fem åren beräknas dessa överföringar till familjer och släkt på landsbygden uppgå till motsvarande en biljon dollar.

Transaktionskostnaderna är dock höga och i dag försvinner mellan 7 och 10 procent av pengarna i avgifter.