← Till Tidningen Global
Radar

Rädsla äventyrar kampen mot ebola

Sjukvårdspersonal vid Biankouman-sjukhuset i Elfenbenskusten tvättar sina fötter i klorvatten.

Nyheten om att det nu finns två läkemedel som är effektiva mot ebola börjar långsamt nå ut till befolkningen i Kongo-Kinshasa. Men det kommer fortfarande att behövs omfattande insatser för att bekämpa den rädsla och oro som omgärdar det fruktade viruset.

EBOLA Två av fyra läkemedel mot ebola som använts i en bred klinisk studie har visat sig vara effektiva. Det meddelade nyligen Världshälsoorganisationen, WHO i ett uttalande som gjordes tillsammans med lokala forskningsinstitut. De nya preparaten har visat sig öka överlevnaden kraftigt för patienter som drabbas av sjukdomen – som utan behandling oftast leder till döden.

Det senaste ebolautbrottet i östra Kongo som bröt ut för ett år sedan och har hittills lett till minst 1 800 människors död.

– Det här är mycket goda nyheter för patienterna. Och det är bra att de läkemedel som rekommenderas inte bara ökar chansen till överlevnad, utan också är lätta att ordinera för sjukvårdspersonalen, säger Esther Sterk, som arbetar med tropiska sjukdomar för Läkare utan gränser, MSF, till IPS.

Samtidigt har det senaste utbrottet skapat en stor rädsla bland befolkningarna i de utsatta områdena. Det handlar dessutom om en konfliktdrabbad region där många hyser misstro mot medicinsk personal.

För två veckor sedan utbröt protester i storstaden Goma, som ligger vid gränsen mot Rwanda. Detta efter att det framkommit att två personer som fått en fungerande behandling mot ebola hade skrivits ut från ett behandlingscenter.

– Folk missförstod och trodde att myndigheter och vita personer hade gått samman för att smitta oss alla med ebola genom att låta dessa patienter åka hem. Det var först senare som vi fick veta att de blivit utskrivna efter att ha blivit friska tack vare ett nytt läkemedel, berättar Gomabon Christian Kasereka för IPS.

Marixie Mercado, som är talesperson för FN:s barnfond Unicef, påpekar att ebolautbrottet i Kongo har inträffat i en ”extremt komplex miljö” – och att responsen måste hantera en rad politiska, säkerhetsmässiga och kulturella utmaningar. Unicef arbetar för att nå ut med korrekt information, berättar hon för IPS.

– Vi arbetar gentemot inflytelserika lokala och religiösa ledare, mot massmedier, skolor och med hjälp av personer som överlevt ebola. Detta för att nå ut med avgörande information om symptom, förebyggande insatser och behandling till de befolkningar som lever i riskzonen.

Marixie Mercado säger att hennes organisation har lärt sig mycket om hur man ska nå ut med information och på bästa sätt bemöta människors oro – men att mycket arbete återstår.

Esther Sterk vid MSF understryker att de nya läkemedlen visserligen ökar chanserna för patienter att överleva – men att det också kommer att krävas nya metoder för att minska smittspridningen.

– Det här är goda nyheter, men kommer inte på egen hand att sätta stopp för ebolautbrottet. Vi är fortsatt i akut behov av att stoppa smittspridningen, och det kräver att de drabbade befolkningarna sätts i centrum för insatserna, genom att deras sjukvårdsbehov prioriteras, och genom att de nuvarande icke-fungerande strategierna förändras, säger Esther Sterk till IPS.

Hon påpekar att det handlar om att se till att ha uppföljande kontakter med människor, och att se till att personer söker vård så fort de första sjukdomssymptomen visar sig – samt att ge det stöd de lokala hälsocentralerna behöver för att de även ska kunna hantera andra hälsoproblem trots den svåra situationen.

WHO meddelade nyligen att allt för många människor inte får den vård de behöver i tid. I dag tar det ofta mellan fem och sex dagar innan en person som insjuknat i ebola söker vård.

Euloge Ishimwe, som är kommunikationschef för Internationalla rödakorsfederationens Afrika-avdelning, säger till IPS att många som insjuknar i ebola undviker att söka vård, och att det innebär en stor risk för deras familjer och anhöriga.

– Men om lokalbefolkningarna engageras och ser hur fler överlever sjukdomen så ökar möjligheterna för att de ska söka vård i tid.
Euloge Ishimwe påminner samtidigt om att nyheten om de effektiva läkemedlen inte på långa vägar innebär att ebolautbrottet är över.

– Det återstår fortfarande massor av arbete. Vi måste fortsätta fram till att den sista patienten är behandlad och regionen kan klassas som fri från ebola.
Anita Masudi, som bor i Butembo i Norra Kivu, en av de regioner som är hårdast drabbade av epidemin, är dock lättad över att det äntligen finns effektiva läkemedel mot den fruktade sjukdomen.

– Ja, vi är väldigt glada, även om jag inte är säker på att vi kan slappna av och hoppas på att detta innebär slutet för ebola i Norra Kivu. Men jag är inte rädd längre, säger hon till IPS.