← Till Tidningen Global
Radar

Hungern fortsätter att öka

En näringsfysiolog bedömer hälsan hos ett barn.

Över 820 miljoner människor i världen kan inte äta sig mätta. Det visar en rapport från en rad FN-organ.

HUNGER Under tio år skedde framsteg i kampen mot hungern men de senaste tre åren har antalet människor som lider av hunger långsamt ökat. En av nio i världen går hungrig. Det visar rapporten från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD, FN:s barnfond Unicef, FN:s livsmedelsprogram WFP och Världshälsoorganisationen, WHO.

– Det är något vidrigt att fler än 820 miljoner människor är undernärda och att nästan två miljarder människor inte har regelbunden tillgång till säker och näringsrik mat. Det finns en direkt koppling mellan en osäker livsmedelsförsörjning och hur mat odlas och fördelas. De flesta av dem som har en osäker tillgång till mat bor på landsbygden, många av dem är jordbrukare. Det handlar om bönder som inte kan köpa det som de inte har råd att odla, säger Gilbert Houngbo, chef för Internationella fonden för jordbruksutveckling, IFAD.

Ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som ska vara uppfyllt 2030 handlar om att utrota fattigdom, undernäring och hunger. Den nya rapporten visar hur ekonomisk nedgång påverkar livsmedelsförsörjningen och kostvanor.

Enligt rapporten så ökar hungern i många länder där den ekonomiska tillväxten släpar efter, främst i medelinkomstländer och de länder som är starkt beroende av den internationella handeln med varor.

I rapporten konstateras också att inkomstskillnaderna ökar i många av de länder där hungern ökar, vilket gör det ännu svårare för de fattiga, utsatta och marginaliserade att klara av ekonomisk avmattning och nedgång.

– Dessa bönder måste integreras bättre på marknaden och i de olika värdekedjorna. Då kan de förbättra sin egen livsmedelsförsörjning genom högre inkomster och bidra ännu mer till en tryggad matförsörjning och ekonomisk tillväxt i de egna länderna, säger Gilbert Houngbo.

Han förklarar att det finns ett behov att fokusera på de som drabbas värst – särskilt kvinnor och de som tillhör världens ursprungsbefolkningar.

I alla världens regioner löper kvinnorna mycket större risk än männen att drabbas av en osäker livsmedelsförsörjning.

– Vi behöver en radikal förändring av våra livsmedelssystem, säger Amina Mohammed, FN:s vice generalsekreterare.

Enligt henne är det viktigt att arbeta för en hållbar, näringsrik, inkluderande och effektiv plan som skyddar planeten, bidrar till goda vanor och en varierad kost.

David Beasley, chef för FN:s livsmedelsprogram, påpekar att det krävs motsvarande 115 miljarder dollar årligen för att utrota hungern.

Omkring 1,3 miljarder människor har en otillräcklig tillgång till mat, samtidigt lider 672 miljoner vuxna av fetma och 338 miljoner barn är överviktiga, enligt rapporten.

Lakshi De Vass Gunawardena/IPS