← Till Tidningen Global
Radar

Rekordmånga  skogsbränder i Amazonas

Antalet skogsbränder i Amazonas har ökat rejält i år.

Antalet skogsbränder som härjat i Amazonas regnskog är rekordhögt hittills i år. Brasilianska myndigheter motsäger president Jair Bolsonaro som hävdar att det har naturliga orsaker.

BRASILIEN Brasiliens statliga rymdforskningsinstitut har registrerat totalt 72 843 bränder i år. Det är en ökning på 83 procent jämfört med motsvarande period förra året och det högsta antalet sedan man började föra protokoll för sex år sedan.

Mellan torsdag förra veckan och tisdag noterades 9 507 nya skogsbränder i landet, varav merparten i den väldiga regnskogen, som ofta beskrivs som ”jordens lungor” och som oumbärlig om mänskligheten ska stoppa den globala uppvärmningen.

Stora ökningar har noterats i delstaterna Mato Grosso och Para, där den brasilianska jordbrukssektorn har utvidgat sina områden mot och in i Amazonas, med skogsskövling som följd. Det händer att jordbrukare avsiktligt startar skogsbränder för att illegalt skövla områden, skriver Reuters.

Brasiliens högerpresident Jair Bolsonaro har tidigare kritiserats för att han upplåtit naturområden till jordbruk och gruvnäring. När han tillfrågas om det växande antalet skogsbränder svarar han att det har naturliga orsaker.

Enligt det brasilianska rymdforskningsinstitutet har det dock inte varit ovanligt torrt och det har inte skett några andra naturfenomen.

– Torrperioden skapar gynnsamma villkor för användning och spridning av eld, men det är människor som startar en brand, antingen avsiktligt eller av misstag, säger Alberto Setzer vid rymdforskningsinstitutet.