← Till Tidningen Global
Radar

Kanada vill stoppa rekrytering av barnsoldater

Mulume från Kongo-Kinshasa, främst i bilden, är en före detta barnsoldat.

Över 40 procent av världens väpnade styrkor använder sig av barn. I minst 14 länder i världen deltar barn i strider. Kanada satsar nu motsvarande en miljon dollar på att förhindra rekrytering och användning av barnsoldater i FN-insatser.

BARNSOLDATER Barn blir lätt offer genom att de är lättare att manipulera än vuxna, inte kräver någon lön och eftersom deras kunskap om faror är begränsad. Men de kan också rekryteras genom påtryckningar från omgivningen och genom att de förleds att tro att det skulle ge dem en trygghet att de anmäler sig som frivilliga.

Kanada har lanserat 17 principer – de så kallade Vancouverprinciperna – för skydd av barn i samband med fredsbevarande insatser och som omfattar alla faser av en konflikt.

– Att förhindra användningen och rekryteringen av barnsoldater är inte något perifert, utan snarare avgörande för att kunna nå framgång vid fredsbevarande uppdrag och för att kunna utforma villkoren för varaktig fred, säger Richard Arbeiter, Kanadas biträdande FN-ambassadör.

I juni tillkännagav Kanadas försvarsminister att ett nytt center inrättas inom landets försvarsakademi.

– Roméo Dallaire Centre of Excellence for Peace and Security ska i inledningsskedet arbeta med att stödja våra styrkor i att tillämpa Vancouverprinciperna, säger Simon Collard-Wexler vid Kanadas FN-representation.

Under fem år satsar Kanada motsvarande en miljon dollar för att bedriva forskning och samla in uppgifter om lärdomar som har dragits och de bästa metoder som använts i arbetet för att förhindra rekrytering av barnsoldater.

– Vi skulle vilja att fler regeringar stödjer Vancouverprinciperna tillsammans med Parisprinciperna [som innehåller riktlinjer för nationella institutioner som har till uppgift att skydda de mänskliga rättigheterna] och Safe Schools Declaration [som syftar till att skydda skolor i krig och konflikter] för att skydda barns rättigheter i krig, säger Adrianne Lapar vid Watchlist on Children and Armed Conflict, som representerar en rad organisationer.

– Därför uppmanar vi regeringar att integrera dessa principer i landets militära doktrin, i utbildningar och standardförfarande. De måste se till att deras styrkor tar ansvar för alla eventuella kränkningar av barns rättigheter. Detta omfattar även utredningar av alla anklagelser om sexuellt utnyttjande och övergrepp som gäller de fredsbevarande styrkorna, att ställa skyldiga till svars, ge upprättelse till offer och stöd till de som utsatts, tillägger Adrianne Lapar.

Hittills stödjer 89 länder Vancouverprinciperna.

– De fredsbevarande styrkorna har en viktig roll i arbetet för att sätta stopp och hindra rekryteringen av barnsoldater, likväl som andra allvarliga kränkningar mot barn. Ofta kan de vara de första som upptäcker att barn rekryterats av väpnade styrkor eller så ser de vilka som riskerar att rekryteras, säger Adrianne Lapar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV