← Till Tidningen Global
Radar

Engelska rebeller mobiliserar

Ett femtiotal personer kom till XR Manchesters senaste möte.

Extinction Rebellion i Manchester, norra England, är en av hundratals lokala XR-grupper som förbereder sig för den kommande aktionen Worldwide Rebellion. Målet är att störa ”business-as-usual” i världens storstäder för att uppmärksamma klimatkrisen. XR Manchester pratar dessutom om vikten av att kunna svara på besvärliga frågor och uttrycka sig precist i media.

ENGLAND Det är måndagkväll på The Bread Shed, puben och eventlokalen där Extinction Rebellion (XR) Manchester håller sina måndagsmöten. En ung kvinna som kommit för första gången står efter några minuter vid ingången och välkomnar andra nya rekryter och bjuder på ekologiska vindruvor. Scenen säger någonting om hur XR:s organisering fungerar: om du ser ett jobb så är det ditt.

Ett femtiotal personer slår sig ner när kvällens gäst, TV- och radiomannen Mark Dowd, ställer sig vid mikrofonen. Dowd har arbetat för engelska BBC och morgontidningen Manchester Evening News i över trettio år och har nu involverat sig i XR som mediatränare. 

Han uppmanar de närvarande att ta några minuter för att prata med sin granne om deras och sin egen resa till XR. Många har varit frustrerade över miljösituationen länge och deras individuella insatser har känts otillräckliga.

– XR har blivit en väg att kanalisera frustrationen och göra något åt den i sällskap med andra, säger en man från Italien.

– Tillsammans kan vi göra det som måste göras, säger en kvinna från en by utanför Manchester och sammanfattar XR:s krav: att få myndigheter att tala sanning gällande klimatkrisens allvar, agera för nollutsläpp nu och ge mer makt åt folket.

Att hantera obekväma frågor

Kvällens samtal handlar om kniviga frågor som återkommer i kritiken mot XR. Till exempel: Varför ska vi prata om England när Kina är den stora utsläppsboven?
Vi uppmuntras att diskutera igen.

– Om man istället ser på hur mycket olika länder konsumerar istället för producerar, som vi gör idag, ligger England mycket sämre till än Kina vad gäller utsläpp, säger någon. Det handlar om hur vi mäter.

Ett instämmande mummel hörs i lokalen. Andra frågor som luftas är: Varför stör ni livet för oskyldiga människor genom att blockera trafiken? Är inte XR bara ännu en antikapitalistisk rörelse? Och varför behövs XR och civil olydnad när vi lever i en demokrati?

– Vi måste fundera över och diskutera de här frågorna, menar Dowd, och vara beredda på att behöva svara på dem.

De kommande veckorna kommer han hålla mediaträningsövningar för de som är intresserade. Det handlar inte om att förvanska eller ljuga, vilket man ofta tror när man hör ordet mediaträning, menar Dowd. I grund och botten handlar det snarare om att kunna uttrycka sig så tydligt som möjligt så att budskapet verkligen når fram.

– Det är oerhört viktigt att vi använder ett precist språk så att folk förstår oss. Vi behöver också vara fler som kan föra XR:s talan, säger Dowd. Det kan inte bara vara vita medelålders män, fortsätter han och pekar på sig själv. Vi är som en bred kyrka med människor från alla samhällsskikt och det måste framgå i våra möten med media.

Lokalt engagemang

Nästa stora händelse äger rum i slutet av augusti, då XR Manchester anordnar The Northern Rebellion. Under fyra dagar kommer staden förvandlas till ett läger och en folkfest dit rebeller från hela norra England är välkomna att delta i workshops, direktaktioner, musikskapande och föreläsningar. Planeringen har tagit mycket tid i anspråk och det är det första evenemanget av sitt slag i norra England.

I oktober kommer delar av Manchester-gruppen dessutom åka till London för att delta i The Worldwide Rebellion, som pågår från den sjunde oktober och minst två veckor framåt. Händelsen förväntas bli den största XR-aktionen hittills, med blockader och direktaktioner i storstäder världen över.

Extinction Rebellion

Extinction Rebellion började som ett upprop bland engelska akademiker i maj 2018, då hård kritik riktades mot politiker som ansågs ha misslyckats totalt att adressera klimatkrisen. Under hösten samma år blockerade aktivister fem stora broar i London vilket gav rörelsen global uppmärksamhet.

Sedan dess har XR spridits snabbt och det finns idag hundratals lokalgrupper, framför allt i Europa och USA. XR använder sig av civil olydnad och icke-våldsamt motstånd för att mana makthavare till att agera för klimatet.