← Till Tidningen Global
Zoom

Dragkamp om aborträtten, del 1

Inspirerade av teveserien The Handmaid's Tale marcherar kvinnor för rätten till legal abort, utanför kongressen i Buenos Aires, Argentina, 2018.

Kampen för den fria aborträtten är på reträtt i många delstater i USA. Men på andra håll kan framsteg skönjas – i Argentina behandlas lagförslag kring en abortreform för andra året i rad, och aborträttsrörelsen försöker göra abort till en valfråga inför valet i oktober.

Konservativa krafter i USA som i årtionden mobiliserat mot aborträtten, garanterad genom högsta domstolens beslut Roe versus Wade 1973, har i år fått ett stort genombrott i delstat efter delstat. Bland annat har Missouri lagstiftat om en bortre abortgräns vid åtta veckor, Ohio, Georgia, Kentucky och Mississippi har lagstiftat om gräns vid embryots hjärtslag, så kallade ”heartbeat bills”, vilket kan vara i sjätte i veckan innan många ens upptäcker att de är gravida.

Och i maj lagstiftade Alabama om ett abortförbud som bara ger undantag om graviditeten innebär en allvarlig hälsorisk för kvinnan eller då fostret är allvarligt skadat. Lagarna har överklagats och så länge Roe v Wade upprätthålls är det oklart om de kommer att börja gälla. Samtidigt har flera av de nya lagförslagen ett uttalat syfte att utmana Roe v Wade.

I och med förra årets utnämning av konservative Brett Kavanaugh till högsta domstolen ökar oron för att Roe v Wade kommer att falla. I så fall ligger det nära till hands att omkring ett 20-tal delstater skulle förbjuda abort, flera delstater har också infört lagar som per automatik börjar gälla ifall Roe v Wade faller, så kallade ”trigger laws”.

Tvingas resa

Det sker också olika former av begränsningar av tillgången till abort. Under åren 2010 till 2016 stiftades 338 sådana begränsande lagar i 32 delstater, enligt tankesmedjan Guttmacher Institute. I Missouri finns det till exempel bara en abortklinik kvar, och även den kliniken är under hot. Det innebär att allt fler tvingas resa allt längre för att kunna genomgå en abort, vilket gör att tillgången till abort antar allt mer av ett klassperspektiv.

En delstat som har gått i motsatt riktning och som nu tar emot många patienter från omkringliggande delstater är Illinois. Några veckor efter att Alabama i våras gjorde det straffbart med upp till 99 års fängelse att genomföra en abort, om inte kvinnans liv är i fara, skrev Illinois guvernör J B Pritzker under en lag som gjorde abort till en fundamental rättighet.

– Vi kommer att finnas här för kvinnor om de måste bli flyktingar från andra delstater, sade han då, rapporterar The New Yorker.

De senaste 20 åren har trenden globalt sett gått i en mer liberal riktning – 28 av de 29 länder som sedan år 2000 ändrat sina abortlagstiftningar har förbättrat aborträtten, om än i små steg i flera fall. Bara Nicaragua har gått i andra riktningen – 2006 förbjöds abort där även i de fall då kvinnans liv är i fara. I 26 länder är abort totalförbjudet och i många andra länder tillåts abort bara i extrema fall som då den gravidas liv är i fara.

Lika hög frekvens

Sex av de länder där abort är totalförbjudet finns i Latinamerika och Karibien – förutom Nicaragua också Honduras, Dominikanska Republiken, Surinam, Haiti och El Salvador. I ytterligare nio länder är abort tillåtet nästan bara då kvinnans liv är i fara. I Kuba, Uruguay och i Mexico City är abort tillåten upp till tolfte veckan, i Guyana till åttonde veckan.

För två år sedan ändrade Chile lagen från totalförbud till att tillåta abort då kvinnans liv är i fara, vid våldtäkt eller då fostret inte är livskraftigt, men även i de fallen kan läkare, eller till och med hela privata sjukhus vägra genomföra abort, rapporterade Human Rights Watch förra året. Under 2014 dog sammanlagt 900 kvinnor i Latinamerika och Karibien till följd av osäkra aborter.

Abortfrekvensen är generellt sett lika hög i länder som har mycket stora restriktioner för abort som i de länder som har liberala abortlagar. Den högsta regionala abortfrekvensen i världen återfinns just i Latinamerika och Karibien där antalet aborter är 44 per tusen (kvinnor i fertil ålder) att jämföra med världsgenomsnittet på 35, enligt Guttmacher Institutes rapport Abortion Worldwide: Uneven Progress and Unequal Access som publicerades förra året.  

Evelyn Hernandez omfamnas efter att hon i måndags friats från ett 30-årigt fängelsestraff
Evelyn Hernandez omfamnas efter att hon i måndags friats från ett 30-årigt fängelsestraff. Foto: Salvador Melendez/TT

Hernández friad

Med abortförbud följer också åtal och fängelsestraff. I El Salvador där abort är totalförbjudet är omkring 16 kvinnor fängslade, anklagade för att ha begått abortrelaterade brott. Sammanlagt har omkring 145 kvinnor dömts till långa fängelsestraff efter födslar då barnen varit dödfödda eller dött i samband med förlossningen, anklagade för att ha begått abort, mellan år 2000 och 2014 enligt organisationen the Citizen Group for the Decriminalization of Abortion.
Ett globalt uppmärksammat fall är Evelyn Hernández. Hon blev gravid efter en våldtäkt när hon var 18 år och dömdes 2017 till 30 års fängelse för mord efter att hon fått missfall. I måndags friades hon i en ny rättegång.

– Tack gud, rättvisa har skipats, sade hon i samband med frisläppandet, rapporterar BBC.

Ett av länderna som ser ut att vara på väg i en annan riktning är Argentina. Den 8 augusti förra året röstade Argentinas senat ner ett lagförslag som skulle ha legaliserat abort upp till fjortonde veckan. Lagförslaget hade stort stöd på gatorna, från landets feministrörelse Ni una menos som demonstrerade för lagförslaget i sina gröna halsdukar, men även från folk i stort – enligt en undersökning från Amnesty International stödde omkring 60 procent lagförslaget.

Lagförslaget röstades igenom med nöd och näppe i underhuset med fyra rösters marginal men stoppades sedan i senaten. Sedan dess har dock aborträttsrörelsen fortsatt mobilisera med förhoppningen att göra abort till en valfråga inför oktobers president- och parlamentsval.

Nytt lagförslag

I dagsläget är abort bara tillåtet i fall då kvinnans liv är i fara eller där graviditeten är ett resultat av våldtäkt – men även då vägrar läkare ofta utföra abort. I maj i år lades ett nytt lagförslag fram som liksom förra årets förslag vill se en legalisering fram till fjortonde veckan.

Victoria Tesoriero från Campaign for the Right to Legal, Safe and Free Abortion menar att det är viktigt att aborträttsrörelsen sätter press på kandidaterna inför valet:

– Att lägga fram ett nytt lagförslag är inte bara en återgång till en offensiv för aborträttigheter utan för att sätta press på partilistorna för att säkerställa att varje kandidat tydligt förklarar sin inställning, sade hon till Buenos Aires Times efter att det nya förslaget presenterats.

Det nuvarande abortförbudet har inte hindrat att aborter genomförs. Det finns gott om möjligheter att genomgå illegala aborter i landet för den som kan betala, men enligt Amnesty International sker många aborter under eländiga villkor och mer än 3 000 personer har dött under drygt 30 år till följd av osäkra aborter i landet.

Landets hälsodepartement uppskattar att mellan 370 000 och 522 000 aborter utförs årligen, majoriteten illegalt. Eugenia Monte, jurist på organisationen Catholics for the Right to Decide, säger till Al Jazeera att lagstiftningen därför till stora delar är symbolisk och mest går ut på att stigmatisera kvinnor som väljer abort, som tvingas till mer riskfyllda aborter.

Under året som gått har också abortmotståndare mobiliserat. Med ljusblåa halsdukar och slagord om att rädda liv har de bland annat demonstrerat till stöd för en läkare som dömts för att ha vägrat en kvinna abort, trots att hon blev gravid efter en våldtäkt.

Den feministiska advokaten Monica Menini som sitter i den kommission som utformat det nya lagförslaget tror dock inte att abortmotståndet växer i landet, utan att det snarare handlar om att de stöds finansiellt samt får stöd av internationella organisationer. Till Al Jazeera säger hon att en viktig framgång under de senaste åren är att tabut kring abort är på väg att brytas:

– Den delen håller vi på att vinna.

45-års firandet av åtalet Roe v Wade  den 22 jan 2018, utanför Supreme Court i Sacramento, Kalifornien
45-års firandet av åtalet Roe v Wade  den 22 jan 2018, utanför Supreme Court i Sacramento, Kalifornien. Foto: Rich Pedroncelli/AP Photo/TT

Faktaruta Roe versus Wade:

Abort blev en rättighet i USA i och med ett beslut i högsta domstolen 1973. Med röstsiffrorna 7–2 ansågs abortförbud kränka rätten till privatliv, garanterad i det fjortonde tillägget i konstitutionen. Fallet hade initierats av Norma McCorvey (Roe) 1971. Senare ändrade McCorvey inställning i abortfrågan och försökte 2003 utmana Roe v Wade.

Under lång tid har delstater försökt att utmana aborträtten genom olika former av begränsningar. Rena abortförbud har dock inte setts som gångbara, förrän nu. President Donald Trump har tillsatt två nya domare i domstolen – Neil Gorsuch utnämndes 2017 och Brett Kavanaugh 2018. Därmed antas domstolen ha så pass stor dominans av abortmotståndare att Roe v Wade kan falla.  

Om Roe v Wade faller kommer det att vara upp till de enskilda delstaterna att själva besluta om aborträtten. Nio delstater har kvar sina abortförbud från tiden innan Roe v Wade, som skulle börja gälla i fall Roe v Wade faller.
13 delstater har lagar som skyddar rätten till abort och flera delstater som New York, Rhode Island Vermont och Illinois har stärkt aborträtten i ljuset av hotet mot Roe v Wade.

Källa: Guttmacher Institute, CNN, the New Yorker  med flera.