← Till Tidningen Global
Radar

Försvaret ger svar om Hormuzinsats

Den svenska korvetten Härnösand.

FÖRSVAR Försvarsmakten har sett över möjligheterna för ett eventuellt svenskt deltagande i en internationell styrka i Hormuzsundet.

– Nu har vi sett över vad vi har för någonting och det presenterar vi för den politiska ledningen, för att man ska kunna fatta beslut, säger ÖB Micael Bydén till SVT Nyheter.

Det kan röra sig om allt från en enskild stabsofficer, enheter som är sjögående, finns i luften eller på land, enligt honom.

TT