← Till Tidningen Global
Radar

Sudan kan få civil regering innan månadens slut

Protestledaren Ahmed Rabie och generalen Mohammed Hamdan Dagalo, känd som Hemedti, undertecknade den konstitutionella deklarationen på söndagen.

Proteströrelsen Forces of Freedom and Change och det militära övergångsrådet som tog makten i april i år har kommit överens om hur landet ska styras de kommande tre åren genom en konstitutionell deklaration. Den 17 augusti ska överenskommelsen formellt skrivas under av parterna.

SUDAN I söndags undertecknades den konstitutionella deklarationen av det militära övergångsrådets andreman Mohamed Hamdan Dagalo, även känd som Hemedti, och protestledaren Ahmed Rabie. Under ceremonin i huvudstaden Khartoum närvarade medlare från Etiopien och Afrikanska unionen.

Om allt går enligt planerna ska landet ha en civil premiärminister och regering innan månaden är slut. Den konstitutionella deklarationen kommer att undertecknas under en ceremoni i Khartoum den 17 augusti. Dagen därpå ska medlemmarna, totalt elva personer, i det styrande rådet presenteras. Den 20 augusti ska en premiärminister utnämnas och en regering ska presenteras den 28 augusti. 

Ersätter grundlagen

Deklarationen som består av omkring 20 sidor ersätter helt och hållet landets tidigare grundlag, och deklarationen beskriver landet som demokratiskt, pluralistiskt, parlamentariskt och decentraliserat, skriver Zaid Al-Ali, senior rådgivare på the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, i en genomgång av den nya konstitutionen på Twitter.

Under en övergångsperiod om 39 månader, räknat från i söndags finns det mandat att behandla en rad frågor: kvinnors rättigheter och ungas engagemang nämns liksom juridiska reformer bland annat. Dessutom en rad frågor som Ziad Al-Ali anser faller specifikt under övergångsperioden – att uppnå fred, att hålla tidigare den regimen ansvarig och tillsätta en kommitté att utreda den massaker på demonstranter som ägde rum den 3 juni i år.

Försiktig optimism

Men processen och förhandlingarna mellan opposition och proteströrelse å ena sidan och det militära övergångsrådet som tog makten genom en militärkupp i april i år har under lång tid böljat fram och tillbaka och många är positiva men avvaktande. Dessutom kommer militären att ha ett stort inflytande över politiken då de har möjlighet att blockera beslut inom det styrande rådet.

Den 1 september ska regeringen tillsammans med det styrande rådet mötas för att senare utse 300 ledamöter till en lagstiftande församling som ska sitta under övergångsperioden. Forces of Freedom and Change kommer att få utse 67 procent av ledamöterna till parlamentet och resterande kommer att få utses av politiska grupper som inte är kopplade till Omar al-Bashir, rapporterar Reuters. 40 procent av parlamentsledamöterna ska vara kvinnor.

I samband med att deklarationen undertecknades kommenterade al-Jaziras korrespondent Mohammed Adow att det demokratiska styre som proteströrelsen demonstrerat för under hela året nu närmar sig, genom ett blandat övergångsråd med både militärer och civila som ska arbeta tillsammans som kommer att innebära tandgnissel:
– Men många människor i Sudan är ändå hoppfulla över att de har kommit så här långt.

Hemedti källa för oro

En uppenbar källa till konflikt under de kommande åren utgörs av Hemedti själv. Enligt den sudanesiska nyhetsbyrån Suna sade han efter undertecknande att deklarationen innebär ett nytt kapitel i Sudans historia och att de som begått brott mot Sudan och dess medborgare ska ställas till svars. Men som chef för den ökända milisen Rapid Support Forces, som anklagas för att varit inblandade i dödandet av många demonstranter, inte minst den 3 juni, är det många som skulle vilja se honom ställas inför rätta.  

Ända sedan i april har han setts som den verkliga ledaren av TMC och han har starkt stöd av bland annat Saudiarabien. Frågan är om Hemedti kommer att lägga sina maktambitioner åt sidan.