← Till Tidningen Global
Zoom

Dinosauriefossiler återbördas till Brasilien

Nyligen beslutade en domstol i Frankrike att ett stort antal arkeologiska fynd, däribland en uppsjö dinosauriefossiler, ska återbördas till Brasilien. Utfallet är en stor seger för den brasilianska forskarvärlden och kastar ljus på den illegala fossiltraffickingens lönsamma stölder och vidareförsäljning av viktiga geologiska pusselbitar.

En domstol i Lyon beslutade nyligen att fossiler efter 45 utdöda djur, däribland många dinosaurier, ska återbördas till Brasilien. Utfallet är resultatet av en flera år lång rättstvist där huvudfrågan varit vem som egentligen sitter på rättigheterna till de över hundra miljoner år gamla fossilerna som grävdes fram i Araripesänkan i Brasiliens nordöstra hörn, en region känd för sina välbevarade förhistoriska fossilfynd.

Fossilernas värde uppgår enligt tidskriften Nature till omkring sju miljoner kronor och tros enligt brasilianska myndigheter ha ”stulits” någon gång under 1980- och 90-talet. Några säkra uppgifter rörande fossiljägarnas ursprung eller nationalitet finns inte att tillgå, men klart är däremot att de berörda fynden – samtliga sällsynta och penningmässigt värdefulla, och förutom dinosauriefossiler även resterna efter havssköldpaddor, fiskar och reptiler – påträffades på en auktionärs Facebooksida 2014.

Taissa Rodrigues, biolog vid universitetet Espírito Santo de Vitória, var den som först tipsades om utförsäljningen på internet och gjorde myndigheter och rättssystem uppmärksamma om den illegala fossilförsäljningen.

– Fynden tillhör den brasilianska staten och får inte föras ur landet eller säljas, inte ens av brasilianska invånare, säger Rodrigues till The Nature.

Allmänheten måste utbildas

Beslutet att återbörda fossilerna till Brasilien betraktas som en viktig seger i kampen mot illegal och organiserad trafficking och försäljning av fossiler och rester av andra utrotade eller utrotningshotade djur. Det rättsliga utfallet framhålls även som avskräckande exempel för personer som låter bli att rapportera in värdefulla arkeologiska fynd, utan istället skänker bort eller säljer eller det vidare utan tillstånd. Men i många fall bottnar det, enligt Mírian Pachedo, paleobiolog vid universitet i São Carlos, emellertid helt och hållet i bristande kunskaper:

– På landsbygden utanför São Paulo där jag jobbat under lång tid är folk vana vid att sälja fossiler som souvenirer eller behålla dem själva, utan att ens veta att de begår ett brott, säger hon till The Nature.

Mírian Pachedo förespråkar därför större utbildningssatsningar, särskilt i rurala områden, beträffande slumpmässiga fynd av exempelvis dinosaurier – något som inte dock inte bara visar sig vara nödvändigt på den brasilianska landsbygden utan även i urbana amerikanska miljöer.

Från New York till Ulan Bator

2013 påträffades de välbevarade resterna av en dinosaurie i ett varuhus i New York-stadsdelen Queens. Den arkeologiska klenoden – inget mindre än en 70 miljoner gammal Tarbosaurus bataar, en asiatisk artfrände till Tyrannosaurus Rex – var en hårsmån ifrån att säljas på auktion men återbördades istället till Mongoliet efter ett beslut i federal domstol i Dallas.
”Endast under 2016 påträffades över 30 fossiler vid amerikanska auktioner, alltifrån dinosaurieägg till skelett”, rapporterade författaren och journalisten Lydia Pyne för The Atlantic.

Liksom rättsprocessen i Frankrike i år fick även fallet med den mongoliska Tarbosaurus bataar ett lyckligt slut och framhålls som ett framgångsrikt exempel i kampen mot illegal och global fossiltrafficking. Mongoliets stäpper har sedan 1920-talet varit en vallfärdsort för fossiljägare och arkeologer, och många av fynden som genom åren smugglats ut ur landet är idag åtråvärda objekt både för fossilsamlare och producenter av ljusskygga auktioner.

Komplex fråga

Journalisten och författaren Paige Williams problematiserar i sin bok Obsession, Betrayal, and the Quest for Earth’s Ultimate Trophy den arkeologiska världens omedvetna beroende av den juridiskt illegala fossiljakten.

I Montana i nordvästra USA erbjöd en man vid namn Nate Murphy under många år kommersiella fossiljakter i den fossiltäta Judith Riverformationen och återvände hem med flera iögonfallande och banbrytande dinosauriefynd på meritlistan. Fynden – och Nate Murphys expeditioner – renderade stor uppmärksamhet bland annat i publikationer som National Geographic och försåg forskarvärlden med banbrytande fynd och fakta om arter som dittills varit okända.

Genom att leta, samla och beskåda fossiler kan vi känna oss sammanlänkade såväl till universums oändliga mysterium och jordens greppbara förflutna, menar Paige Williams och tillägger:

”Fossiler tillhandahåller nyckeln till att förstå planetens historia och möjliga framtid. Genom att studera dem kan forskare bättre kontrollera frågor som massutrotning och klimatförändringar.”