← Till Tidningen Global
Radar

Diskussioner om framtidens arbete

FN:s generalsekretaerareAntónio Guterres vid ILO:s konferens under söndagen.

Våld och trakasserier på arbetsplatsen står i fokus när Internationella arbetsorganisationen (ILO) inleder sin årliga konferens på måndagen.

ARBETE Förhoppningen är att konferensen ska kunna enas om en konvention och rekommendation för att skydda arbetare mot trakasserier, ett arbete som påbörjades i efterdyningarna av #metoo häromåret.

Men flera frågor återstår att lösa. Förhandlingarna strandade under våren över frågan huruvida hbtq-folk ska inkluderas i kategorin över särskilt utsatta arbetare. Enligt Reuters var delegater från flera afrikanska länder emot detta. Även från arbetsgivarsidan finns det invändningar mot vad de anser är en för otydlig skrivning kring arbetsgivarens ansvar.

– I ljuset av de framsteg som tidigare gjorts, i ljuset av det viktiga ämnet, är jag mycket säker på att konferensen kommer att anta en konvention och rekommendation, sade ILO:s generaldirektör nyligen, rapporterar Reuters.

Konferensen kommer också att genomsyras av diskussioner om framtidens arbete, med utgångspunkt från den rapport som presenterades i januari i år, Global Commission on the Future of Work. Rapporten rekommenderar bland annat ett universellt skydd för arbetares grundläggande rättigheter, rätt till livslångt lärande, investeringar i omsorg, samt i gröna ekonomier, liksom en agenda för jämställdhet.

Sydafrikas president Cyril Ramaphosa och statsminister Stefan Löfven har lett kommissionens arbete, och Löfven kommer att tala under konferensen som också firar ILO:s hundraårsjubileum.

ILO:s konferens pågår mellan den 10-21 juni i Genève i Schweiz. ILO grundades 1919, har 187 medlemsländer och är FN:s fackorgan för sysselsättning och arbetslivsfrågor. ILO är en trepartsorganisation med regeringsrepresentanter, liksom representanter för arbetsgivare och fackföreningsrörelsen.