← Till Tidningen Global
Radar

Inget land uppnår jämställdhetsmål

Inget land håller tidplanen för att nå FN:s globala utvecklingsmål gällande jämställdhet.

Världens länder håller inte tidplanen för att uppnå FN:s globala utvecklingsmål gällande jämställdhet, enligt en ny rapport. Sverige hamnar på plats tre i rankningen över jämställdhetsarbetet i världens länder, men det är inte tillräckligt för att nå målet till år 2030.

VÄRLDEN År 2015 antog FN:s medlemsstater 17 utvecklingsmål till år 2030. Målen omfattar områden som utbildning, klimat och jämställdhet.

För att uppnå jämställdhetsmålen krävs bland annat att diskriminering och våld mot kvinnor upphör samt stopp av barnäktenskap och könsstympning.

– Vi misslyckas med att uppfylla löften om jämställdhet för miljarder flickor och kvinnor, säger Alison Holden, chef för Equal Measures 2030, som har sammanställt rapporten.

– Ännu mer oroande är att 1,4 miljarder flickor och kvinnor bor i länder som fick väldigt lågt resultat i undersökningen, säger Holden.

129 länder har listats i undersökningen som att rika länder i norra Europa gjorde mest framsteg medan fattiga eller krigsdrabbade länder hamnade på efterkälken.

Inget land har uppnått jämställdhetsmålen. Den globala genomsnittliga poängen hamnar på 65,7 av 100.

Danmark toppar listan följt av Finland, Sverige, Norge och Nederländerna. I botten av listan återfinns Niger, Jemen, Kongo, Kongo-Kinshasa och Tchad.

Resultatet visar att det finns en brist på politisk vilja att investera i jämställdhetsarbetet, enligt Anne-Birgitte Albrectsen från organisationen Plan International, som har medverkat till rapporten.

Fakta: FN:s globala utvecklingsmål

FN:s globala hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals, SDG) började gälla den 1 januari 2016.

1. Utrota all form av fattigdom överallt.

2. Utrota hunger, säkerställ matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.

3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.

4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.

5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.

6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.

7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.

9. Bygg upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.

11. Gör städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).

14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.

15. Skydda, återställ och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställ landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygg effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.

17. Stöd verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Källa: Regeringen