← Till Tidningen Global
Radar

WHO-riktlinjer ger hopp till HBTQ-personer

 HBTQ-aktivist i Nairobi, Kenya.

Världshälsoorganisationen WHO godkände den 25 maj en förändring i sin globala diagnoshandbok, något som i praktiken väntas gynna HBTQ-personer världen över. FN-organet består av 194 länder varav en majoritet röstade för nya ”diagnostiska riktlinjer” som inte längre beskriver könets avvikelse som ”en psykisk störning”.

HBTQ+ Människorättsorganisationer välkomnar WHO:s beslut och menar att regeringar världen över skyndsamt borde reformera sina nationella medicinska system och lagar för att ligga i linje med FN-organets riktlinjer.

Som det ser ut nu kräver regeringar ofta så kallade ”könsstörningsdiagnoser” innan personers namn och kön kan korrigeras.

– WHO:s borttagande av ”könsidentitetsstörning” från ”den diagnostiska handboken” kommer att få en frigörande effekt för HBTQ-personer världen över, säger Graeme Reid, chef för Human Rights Watchs HBTQ-avdelning, i en kommentar.

Länder som Argentina, Malta, Nepal, Norge och Uruguay har redan gjort avsevärda framsteg under de senaste åren för att förbättra juridiska erkännande av transpersoner utan några krav på diagnoser. I andra länder – däribland Japan, Spanien och Turkiet – fortsätter myndigheter att betrakta transpersoner som ”psykiskt sjuka”.

Graeme Reid vid Human Rights Watch hoppas därför att WHO:s nya riktlinjer ska bidra till att modernisera repressiva länders inställning till HBTQ-personers rättigheter i allmänhet och transpersoners rätt att undslippa förnedrande diagnosprocesser i synnerhet:

– Transpersoner kämpar mot stigmatisering och diskriminering som delvis kan spåras till medicinska system som genom historien diagnostiserat könsöverskridning som en psykologisk patologi. Stigmatisering,
diskriminering och mobbing mer än något annat påverkar den mentala hälsan hos transpersoner, säger Reid.